PODATKI

Zakończenie pandemii – termin na złożenie zaległych MDR

Głównym celem wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych – MDR było uszczelnienie systemu podatkowego. Polskie regulacje stanowią implementację przepisów unijnych lecz z szerszym zakresie niż wymaga tego Dyrektywa tj. wprowadzają obowiązek raportowania również schematów krajowych.

Raportowanie schematów podatkowych dotyczy czynności, które mogą mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub w przypadku których co najmniej jedna storna jest podatnikiem.

W przypadku schematów podatkowych wyróżniamy trzy podmioty Promotora, Korzystającego oraz Wspomagającego. Promotorem będzie najczęściej doradca podatkowy, radca prawny lub adwokat. To ten podmiot w większości przypadków zostanie zobligowany do raportowania schematów podatkowych. Korzystający to podmiot, którego dotyczy schemat podatkowy, zostanie on zobowiązany do złożenia informacji o schemacie podatkowym, w przypadku gdy Promotor nie istnieje lub nie poinformuje Korzystającego o nadaniu schematu NSP. Podmiotem Wspomagającym będzie najczęściej księgowy lub notariusz. W przypadku podmiotu Wspomagającego obowiązek raportowania występuje najrzadziej.

Podczas trwania pandemii oraz stanu zagrożenia epidemiologicznego uległy zawieszeniu terminy dotyczące raportowania schematów podatkowych. Z dniem 1 lipca 2023 zniesiony został stan zagrożenia epidemiologicznego, co oznacza że wszystkie schematy podatkowe wdrożone w okresie od marca 2020 roku powinny zostać zaraportowane do 30. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Za niewypełnianie obowiązków związanego z raportowaniem schematów podatkowych grożą sankcje do 10 mln złotych. Ukarani mogą zostać również Członkowie Zarządu spółki, która nie wywiązała się z obowiązku raportowania MDR.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin