PODATKI

Wydłużenie terminu płatności na zaliczki PIT

podatek PIT

Ministerstwo Finansów ponownie przesuwa termin na zapłatę zaliczek na PIT przez płatników.
Do tej pory termin ich płatności za miesiące marzec i kwiecień przez pracodawców, którzy ponieśli negatywne konsekwencje w związku z pandemią podlegał wydłużeniu do 1 czerwca 2020 r. Wraz z nowym rozporządzeniem wydłużonym terminem objęto również zaliczki pobrane za maj. Zgodnie z §1 Rozporządzenia, termin na płatność zaliczek na PIT przez płatników (pracodawców) wydłużono:
do dnia 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.,
do dnia 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.,
do dnia 20 grudnia 2020 r. – w przypadku zaliczek pobranych od podatników przez płatników w maju 2020 r.

Jednocześnie przypominamy, że przedłużenie terminów dotyczy zaliczek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jak również odpowiednio do świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Źródło: TaxAGroup na podstawie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. W sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego (Dz. U. poz. 972)

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin