Lifestyle

Ukraińscy pracownicy w Polsce i we Wrocławiu

Z raportu ,,Barometr Imigracji Zarobkowej”, który został przeprowadzony przez instytut Kantar Millward Brown, wynika, że 16 proc. polskich firm zatrudniało lub zatrudnia osoby z Ukrainy. Najwięcej, bo 44 proc. pracowników z tego kraju pracuje w dużych firmach, których załoga liczy 250 i więcej osób.
Ukraińskie Centrum Analityczne szacuje, że do końca 2017 r. W Polsce będzie pracować do 2 mln osób. Rok 2016 skończył się z wynikiem 1,3 mln ukraińskich pracowników w naszym kraju. Szczególnie atrakcyjnym miejscem jest dla nich Wrocław. Podstawą dla wyliczeń jest liczba deklaracji pracodawców o powierzeniu pracy cudzoziemcom, które muszą być rejestrowany w urzędach pracy. We wrześniu tego roku takich deklaracji zarejestrowano 10 948, czyli dwukrotnie więcej niż w zeszłym. Obywatele Ukrainy stanowią ponad 95 proc. osób, których oświadczenia te dotyczą.

Wspomniany raport “Barometr Imigracji Zarobkowej” podaje, iż pracownicy z Ukrainy znajdują pracę głównie w zakładach produkcyjnych (24 proc. przedsiębiorstw), usługowych (20 proc.) i handlowych (14 proc.). Wbrew obiegowym opiniom przybywający ze Wschodu wykonują nie tylko pracę fizyczną (w branży budowlanej, elektrycznej, produkcji), ale także zajmują stanowiska w branży IT czy HR.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach każdy obcokrajowiec spoza Unii Europejskiej musi ubiegać się o pozwolenie na pracę. Jego wydanie powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie miesiąca od złożenia wniosku przez pracodawcę. Do tego czasu obcokrajowiec nie może podjąć pracy ani opuścić na stałe Polski. W rzeczywistości jednak proces biurokratyczny w Urzędzie Wojewódzkim trwać może nawet do kilku miesięcy. W efekcie pracodawcy chętnie korzystają z tzw. procedury uproszczonej, która omija wymóg uzyskania pozwolenia na pracę i jest dedykowana obywatelom sześciu państw: Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii. Dzięki niej obcokrajowcy mogą wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie nieprzekraczającym 12 kolejnych miesięcy. Wymagana jest jedynie rejestracja oświadczenia pracodawcy w urzędzie pracy. Tym sposobem pierwsza połowa 2017 r. W skali całego kraju obfitowała w 905 tys. oświadczeń. Z kolei zezwoleń na pracę wydano 91 tys.

Obywatele Ukrainy stanowią ok. 80 proc. wszystkich cudzoziemców, którzy otrzymują zgodę na pracę w trybie decyzji wojewody dolnośląskiego.
Co istotne od 11 czerwca 2017 r. obywatele Ukrainy mogą łatwiej podróżować po krajach UE ze względu na nowe przepisy pozwalające im przebywać bez wizy na terenie państw członkowskich przez 90 dni w ciągu pół roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin