PODATKI

Split payment coraz bliżej

Podpisana jeszcze z końcem ubiegłego roku nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zakładająca wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności split payment zacznie obowiązywać od 1 lipca. Banki są zobowiązane otworzyć odrębne rachunki bankowe służące do obsługi podatku VAT do końca czerwca.

Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy- rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B i pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). Wprawdzie stosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne to jednak MF wprowadza system zachęt, który ma skłaniać przedsiębiorców do korzystania z niego:
-przyspieszony do 25 dni zwrot VAT
-brak stosowania sankcji w VAT
-zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej
-obniżenie kwoty zobowiązania podatkowego w VAT podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego
Środki, jakie zostaną zgromadzone na rachunku VAT będą środkami należącymi do podatnika, a organy podatkowe nie będą miały do nich dostępu. Mimo to przepisy ustawy o VAT wskazują sposób dysponowania tymi środkami. Podatnicy będą mogli z takiego rachunku dokonywać:
-zapłaty podatku VAT kontrahentom na podstawie posiadanej faktury zakupu,
– przelewu na inny rachunek VAT (co ma stanowić zachętę do stosowania wobec swoich kontrahentów mechanizmu podzielonej płatności)
– opłacać swoje zobowiązania podatkowe z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Co w przypadku kumulacji środków zgromadzonych na rachunku VAT ?
Otóż w takich przypadkach podatnik ma możliwość wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego (pisemnym, uzasadnionym) o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na rachunku VAT na jego rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej, ten w drodze postanowienia, będzie mógł wyrazić zgodę na inne przeznaczenie środków i wskazać ostateczną wysokość tych środków, które będą mogły mieć inne przeznaczenie. Informację o wydanym w tej sprawie postanowieniu, naczelnik urzędu skarbowego będzie przekazywał bankowi, który prowadzi rachunek VAT wskazany we wniosku. Z decyzją odmowna spotkają się ci podatnicy, którzy mają zaległości z podatku VAT a także sytuacji gdy zachodzić będzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin