PRAWO

Prosta spółka akcyjna

Od 1 marca 2020 r. miał zostać wprowadzony do polskiego systemu prawnego nowy typ spółki – prosta spółka akcyjna (PSA). Prawdopodobnie wejście w życie nowych rozwiązań zostanie przesunięte na rok 2021. Jest to związane z zastrzeżeniami, że PSA nie chroni wystarczająco dobrze interesów wierzycieli. Już teraz jednak warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o PSA.

Prosta spółka akcyjna ma być nowoczesną spółką niepubliczną dostosowaną do współczesnej gospodarki. Przewidziana jest przede wszystkim dla nowych start-upów. Ma ona łączyć ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki z elastycznością. Mniej formalności przy zakładaniu i likwidacji, niskie wymogi dla wkładów wnoszonych na początku działalności.

Prosta spółka akcyjna oparta jest na następujących podstawowych założeniach:
1) odejście od instytucji kapitału zakładowego na rzecz kapitału akcyjnego o minimalnej wartości 1 zł;
2) możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki w oparciu o akcje bez wartości nominalnej i znaczna swoboda wypłat z kapitału akcyjnego,
3) mechanizm ochrony wierzycieli w oparciu o zakaz dokonywania świadczeń na rzecz wspólników, które zagrażałyby wypłacalności spółki;
4) wprowadzenie rozwiązań umożliwiających wniesienie do spółki pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności;
5) uproszczenie funkcjonowania spółki, m.in. przez wprowadzenie uproszczonej dematerializacji akcji w rejestrze i szerokie wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach decyzyjnych;
6) pozostawienie założycielom znacznej swobody w odniesieniu do organów spółki – wprowadzenie alternatywnego modelu zarządzania i nadzoru, skupionego w jednym organie (rada dyrektorów), czyli możliwość wyboru systemu monistycznego, usprawniającego procesy decyzyjne w spółce;
7) prosta rejestracja i likwidacja.

Pomimo tych uproszczeń podkreślić trzeba, że prowadzenie księgowości w PSA nie będzie wcale prostsze. Przeciwnie, wymagana będzie pełna rachunkowość, a dodatkowo będą występowały specyficzne operacje dotyczące kapitału akcyjnego i rozliczeń z akcjonariuszami, co zwiększy nakład pracy.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin