PODATKI

Praktyczne problemy związane z „białą listą” podatników VAT

biala ksiega VAT

Od 1 września na stronie Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się wykaz podatników VAT z informacjami pozwalającymi na ich weryfikację, m.in. numery rachunków bankowych. Wykaz ten znajdziemy pod adresem.

Na chwilę obecną wykaz nie jest kompletny. Niektórych firm w ogóle nie ma na liście, inne są, ale bez numeru rachunku bankowego. Krajowa Informacja Podatkowa uspokaja, iż jeszcze do końca grudnia 2019 nie ma żadnych konsekwencji za opłacenie faktury na błędny rachunek konta – nie zarejestrowany w wykazie.

Rzecznik prasowy ministra finansów wyjaśnia: Uzupełniamy na bieżąco listę, tak aby do końca roku znalazły się na niej wszystkie dane, które są obecnie aktualizowane przez podatników. Na razie przelew na inne konto niż figurujące na białej liście nie powoduje konsekwencji. A przedsiębiorcy mają do końca roku czas na aktualizację numerów rachunków w urzędach poprzez wniosek do CEIDG albo złożenie odpowiedniego formularza NIP.

Od 01 stycznia 2020 jeżeli kontrahent przeleje pieniądze na inny rachunek niż wskazany na białej liście, to kwoty ponad 15 tys. zł nie rozliczy w kosztach uzyskania przychodu. Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Zwracamy uwagę, aby kontrolować, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu, nie w dniu wystawienia faktury.
Od 01 stycznia 2020 w przypadku przelewu zrobionego na rachunek bankowy niewykazany w wykazie będzie można uniknąć negatywnych konsekwencji. Przedsiębiorca ich uniknie, jeśli o przelewie na rachunek spoza wykazu zawiadomi urząd skarbowy sprzedawcy (dostawcy towaru, usługi) w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Jeżeli wystawcą faktury jest przedsiębiorca zagraniczny nie zarejestrowany jako płatnik czynny VAT, to zapłata na jego rachunek nie ujawniony na białej liście nie będzie powodowała konsekwencji podatkowych, bo biała lista nie dotyczy takich przedsiębiorców. Jeżeli jednak przedsiębiorca zagraniczny jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik czynny VAT, to będzie traktowany dokładnie tak samo jak przedsiębiorca polski, czyli płatność powyżej 15 tys. zł wyłącznie na jego rachunek bankowy ujawniony na białej liście będzie mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.
Na białej liście mogą być ujawniane zagraniczne rachunki bankowe. Należy jednak sprawdzić to w praktyce, gdyż w wykazie zdarzają się braki, a ujawniane są tylko 26-cyfrowe numery rachunków, co nie jest standardem za granicą. Przyczyną braku może być też to, że podany przez przedsiębiorcę rachunek nie jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu polskiego prawa.

Konieczne jest upewnienie się, że w wykazie są ujawnione własne rachunki bankowe. Jeżeli nie, to trzeba złożyć zgłoszenie aktualizacyjne lub inną interwencję w urzędzie skarbowym. Brak rachunku na białej liście może powodować, że kontrahenci nie zapłacą za faktury w terminie lub zawiadomią urząd skarbowy.

Natomiast przed płatnością faktury należy sprawdzić, czy podany na niej rachunek bankowy jest na białej liście. Weryfikacja ma być przed każdym zleceniem płatności. Dane w wykazie aktualizowane są codziennie i nie wystarczy sprawdzać jednorazowo.

Autor: Paulina Milian, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting;
Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin