PODATKI

Planowany jest krótszy okres amortyzacji dla budynków i budowli od 2024 roku

Mikro-, małe i średnie firmy ( w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców ) będą mogły od 2024 roku skorzystać ze skróconego z 40 do 5 lub 10 lat okresu amortyzacji środków trwałych spełniających definicję budynków i budowli niemieszkalnych. Nowelizacja tych przepisów została opublikowana w dzienniku ustaw 17 sierpnia 2023 roku.

Z tego rodzaju ulgi będą mogły skorzystać micro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w gminach o wysokim poziomie bezrobocia przy równoczesnym stosunkowo niskim dochodzie podatkowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Czyli, taki skrócony okres amortyzacji zakłada, że środek trwały musi być zlokalizowany w gminie w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi minimum 120 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju i dana gmina musi być gminą, gdzie dochody podatkowe w przeliczeniu na mieszkańca są mniejsze niż 100 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin.

Dodatkowo jeśli w danej gminie bezrobocie wynosi od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 10 lat. Jeżeli bezrobocie przekracza próg 170 proc., to okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1787).

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin