PODATKI

Pakiet uproszczeń i regulacji “Slim Vat”

slim vat

Pakiet SLIM VAT wprowadza zmiany w VAT dotyczące m.in. prostszego fakturowania, ułatwień dla eksporterów czy ujednolicenia kursów walut z podatkiem dochodowym.
W dniu 27 listopada 2020 r. Sejm RP uchwalił z poprawkami projekt ustawy nowelizującej ustawę o VAT oraz ustawę Prawo bankowe.

Główne rozwiązania, które ma wprowadzić nowelizacja powyższych ustaw, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy zmieniającej, to m.in.:
– wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch do sześciu miesięcy;

– wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, odliczenie na dotychczasowych zasadach, tj. do 3 okresów rozliczeniowych;
wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;

– dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał);

– podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Autor: Agnieszka Pelc, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin