PODATKI

Odliczenie straty poniesionej w 2020 roku z powodu COVID- 19

Deduzione della perdita subita

W związku z nasilającą się pandemią Ministerstwo Finansów przewidziało dla podatników możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. (art. 38f u CIT)

Dlatego podatnicy, którzy z powodu COVID-19:

  •       ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r. oraz
  •       uzyskali w roku podatkowym, o którym mowa powyżej przychody niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy rok podatkowy, o którym mowa powyżej

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, dochód uzyskany w roku podatkowym, bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy, o którym mowa powyżej.

Podatnik będzie musiał złożyć korektę zeznania rocznego i złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty.

Jeżeli podatnik nie odliczyłby straty za 2020 poprzez korektę zeznania za 2019 to może ją odliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, o czym mówi art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT.

Podatnik może też zgodnie z art.7 ust. 5 pkt 2 ustawy o CIT obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty

Ważne! Krajowa Informacja Skarbowa uważa, że przed korektą zeznania za 2019 r. należy złożyć zeznanie za 2020 r, chociaż nie wynika to z żadnych przepisów.

Autor: Adriana Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin