PODATKI

Obniżenie z 19 do 15 proc. podatku CIT dla małych firm

Niższy podatek dochodowy od osób prawnych to kolejny projekt rządu, mający za zadanie chronić małe firmy, których obroty roczne nie przekraczają 1,2 mln euro. Zakłada także uszczelnienie systemu podatkowego. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Stawką 15 proc. podatku CIT mieliby zostać objęci podatnicy rozpoczynający działalność podatkową po spełnieniu określonych warunków.
W ustawie zaproponowaliśmy szereg przepisów, które uszczelniają system podatku dochodowego (…). W związku z tym realizujemy strategię zarówno uproszczenia, i w tym przypadku obniżenia podatków dla przedsiębiorców, ale także uszczelnienia ich poprzez eliminację pewnych luk i dziur nadużywanych przez część uczestników obrotu gospodarczego – projekt skomentował minister finansów Paweł Szałamacha.

Najważniejsze założenia:
-USZCZELNIENIE SYSTEMU PODATKOWEGO dzięki doprecyzowaniu interpretacji i ograniczeniu luk w przepisach, które skutkowały unikaniem opodatkowania niektórych dochodów,
-OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH PREFERENCJI w transakcjach dokonywanych w celu uzyskania korzyści podatkowej,
-doprecyzowanie katalogu przypadków, w których dochód uznaje się za uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a podatnik podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
– inne zasady przy ustalaniu przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny, ale nie obejmujący przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. W takim przypadku trzeba będzie odstąpić od wartości nominalnej otrzymanych udziałów na rzecz wartości wkładu określonej w umowie, ale nie mniejszej niż wartość rynkowa,
– zmiany definicji kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów spółki przejmującej lub nowo zawiązanej,
– uszczegółowienie warunku istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania w przypadku połączeń i podziału spółek – rozszerzenie na transakcje tzw. wymiany udziałów,
– doprecyzowanie możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych otrzymywanych przez odbiorcę, będącego jednocześnie ich faktycznym właścicielem.

Ministerstwo przewiduje, iż utrata wpływów do budżetu państwa w wysokości ok. 270 mln zł rocznie, zostanie zrekompenoswana dodatkowymi dochodami, które będa rezultatem uszczelnienia systemu podatkowego. Zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin