PRAWO

Nowy podatek w Polskim Ładzie

Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. Polskiego Ładu. W ostatniej chwili został dodany nowy podatek od spółek kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych, który ma obowiązywać już od 2022 roku.

Nowy podatek dotyczy tych spółek i grup kapitałowych, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej. Chodzi zarówno o firmy zarejestrowane w Polsce, jak i polskie zakłady zagranicznych przedsiębiorców. Dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej.

Ile będzie wynosić nowy podatek od spółek kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych?

Podatek wynosić będzie 0,4% osiąganych przez firmy przychodów plus 10% nadmiarowych płatności biernych (m.in. koszty finansowania dłużnego oraz nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne – np. nadmierne odsetki od pożyczek, nadmierne opłaty za korzystanie ze znaków towarowych, nadmierne opłaty za usługi zarządzania).

Według zapowiedzi Rządu nowy podatek nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja nie doprowadzi do podwójnego opodatkowania. Od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki.

Podatek liniowy i ryczałt od przychodów

Dodatkowo wskutek krytyki pierwotnych rozwiązań dotyczących składki zdrowotnej Rząd wprowadził pewne zmiany dotyczące podatku liniowego i ryczałtu od przychodów.

W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna wyniesie 4,9% zamiast proponowanej wcześniej 9%. Obciążenie więc wzrośnie, ale nie tak drastycznie jak pierwotnie zakładano. Przykładowo dla przedsiębiorcy o dochodach 10 tys. miesięcznie składka 4,9% wyniesie 437,29 zł /przy 9% byłoby to 803,19 zł/, a obecnie wynosi 53,03 zł, co oznacza istny wzrost.

W przypadku ryczałtu od przychodów wysokość składki zdrowotnej będzie uzależniona od rocznych przychodów i przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo dla przedsiębiorcy o przychodach do 300.000 zł rocznie składka wyniesie ok. 500 zł.

Bez zmian pozostawiono przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli składka 9% bez możliwości odliczenia od podatku i bez tzw. ulgi dla klasy średniej. Obciążenie będzie częściowo rekompensowane podniesieniem kwoty wolnej od podatku. W przypadku pracowników zasady będą takie same, ale dodatkowo pracownicy mogą skorzystać z ulgi dla klasy średniej.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin