PRAWO

Nowe obowiązki dla podmiotów przywożących smary (preparaty smarowe)

Od 1 grudnia 2019 r. planowane jest wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Energii w sprawie m.in. wykazu paliw ciekłych, których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Nie ma jeszcze opublikowanej w Dzienniku Ustaw ostatecznej treści rozporządzenia, ale zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Rządowego Centrum Legislacji obowiązki zostaną rozszerzone na kolejne paliwa:
1) Obowiązkiem wpisu do rejestru podmiotów przywożących zostaną dodatkowo objęte:
– smary o kodach 3403 19 10, 3403 19 20, 3403 19 80
– półprodukty rafineryjne o kodzie 2707 50 00
2) Obowiązek uzyskania koncesji zostanie:
– ciężkie oleje opałowe o kodach 2707 99 19, 2707 99 91, 2707 99 99, 2901 10 00
– półprodukty rafineryjne o kodzie 2707 50 00

W konsekwencji podmioty sprowadzające zagraniczne preparaty smarowe w terminie 3 miesięcy będą musiały zarejestrować się jako podmioty przywożące w specjalnym rejestrze prowadzonym przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Za brak rejestracji grożą wysokie kary.
Następnie każdy taki podmiot będzie miał obowiązek składania miesięcznych sprawozdań o ilościach przywożonych smarów. Obowiązek przesyłania sprawozdań może dotyczyć nawet do czterech instytucji – Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Energii, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Urząd Regulacji Energetyki.

Ponadto, od listopada zmieniono przepisy dotyczące wysokości akcyzy dla smarów o kodzie 3403.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin