PODATKI

Nowe możliwości odliczeń podatkowych z ulgą na działalność B+R

Od stycznia 2018 roku wchodzi w życie tzw. druga ustawa o innowacyjności. Niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorców w postaci rozwiązań ułatwiających prowadzenie działalności innowacyjnej, a przede wszystkim większą ulgę podatkową na działalność badawczo-rozwojową. Przepisy rozszerzają i doprecyzowują katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R oraz możliwość korzystania z niej przez podatników prowadzących częściowo działalność na terenie SSE.

Korzyści ze zwiększonej ulgi podatkowej
Od 2018 r. podatnicy będą mogli skorzystać z odliczenia od podatku do 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R. Z kolei podatnicy mający status centrum badawczo -rozwojowego będa mogli odliczać nawet do 150 proc. kosztów.

  • Rozszerzony i doprecyzowany katalog kosztów kwalifikowanych zawiera m. in. :
  • Wynagrodzenia i składki ZUS pracowników
    W zmienionej ustawie będą mogły być kwalifikowane do ulgi według proporcji, czyli w takiej części, w jakiej dany pracownik poświęca czas na działalność B+R. Natomiast dotychczasowy zapis „zatrudniony w celu”, który przyczyniał się do różnic interpretacyjnych, został usunięty ze zmienionego zapisu ustawy.
    W nowym katalogu kosztów kwalifikowanych zamieszczono również należności z tytułu umów o dzieło i zlecenie oraz składek na ubezpieczenie społeczne opłacane z tytułu tych umów
  • Koszty nabycia specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w działalności B+R, zwłaszcza naczynia i przybory laboratoryjne oraz urządzenia pomiarowe nie zaliczane do środków trwałych.
  • Koszty zakupu usług wykorzystania aparatury badawczo-naukowej na cele B+R
  • Dodano możliwość stosowania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w postaci kosztów prac rozwojowych.

Centra Badawczo Rozwojowe (CBR) będą mogły dodatkowo zaliczyć jako koszt kwalifikowany amortyzację budowli, budynków i lokali będących odrębna własnością wykorzystywaną w B+R, oraz koszty ekspertyz, opinii, usług doradczych, badań nabywanych od podmiotów innych niż jednostki naukowe.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność częściowo na terenie specjalnych stref ekonomicznych również skorzystają na zmianach. Będą oni mogli bowiem korzystać z ulgi B+R w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych, które nie dotyczą działalności na terenie SSE. Dotychczas nie mieli oni takiego prawa.

Autor: Katarzyna Szkałuba, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin