PODATKI

Limit płatności gotówkowych w 2024 roku nie ulegnie zmianie

Limity dla płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym obowiązują już od dobrych kliku lat, tuż po ich wprowadzeniu mało się o tym mówiło gdyż progi te były na tyle wysokie, że nie budziły większych obaw. Jednak od kilku lat obserwujemy znaczne obniżanie tego limitu. I tak od 1 stycznia 2023 jak czytamy w art. 19 Prawa przedsiębiorców limit ten wynosił 15 000 PLN brutto dla wartości pojedynczej transakcji.

W związku z czym przedsiębiorcy, którzy dokonywali lub przyjmowali płatności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na rzecz innych przedsiębiorców są zobowiązani przestrzegać tego limitu aby nie narazić się na konsekwencje podatkowe, a mianowicie:

  • Kupujący przekraczając limit transakcji gotówkowych nie może zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów – pamiętać należy że wyłączeniu podlega cała kwota

Tak więc, przedsiębiorcy zostali zobligowani, iż każda faktura przekraczająca 15 000 PLN brutto powinna zostać opłacona w formie bezgotówkowej czyli za pośrednictwem:

  • Przelewu bankowego
  • Karty płatniczej z wykorzystaniem terminala lub online
  • Lub też z wykorzystaniem aplikacji BLIK

Natomiast jeśli płatności są dokonywane w walutach obcych, aby dobrze określić równowartość takiej transakcji należy do przeliczenia zastosować kurs NBP z dnia poprzedzającego zawarta transakcję.

Od dłuższego czasu mówiło się o planowanych zmianach w limitach płatności gotówkowych zarówno między przedsiębiorcami jak i osobami fizycznymi. W Ustawie o Polskim Ładzie planowano obniżyć limit transakcji między przedsiębiorcami do 8 000 PLN oraz wprowadzić limit dla osób fizycznych z przedsiębiorcami do 20 000 PLN. Planowane zmiany budziły sporo kontrowersji zarówno nie tylko w śród przedsiębiorców i doradców podatkowych. Ostatecznie już wiemy, że limity na rok 2024 nie ulegną zmianie a przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin