PODATKI

Kontrole skarbowe związane z cenami transferowymi

W prasie (www.rzeczpospolita.pl) ujawnione zostały wyniki kontroli skarbowych (udostępnione przez Ministerstwo Finansów) związane z cenami transferowymi. W kontrolach badano, czy poziom cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odbiega od cen rynkowych.

Wyniki te pokazują gigantyczny wzrost dodatkowych zobowiązań nakładanych na przedsiębiorców. W 2016 roku łączna kwota dodatkowych zobowiązań przekroczyła 166 mln PLN, a w poprzednich latach było to nie więcej niż kilkanaście milionów. Oprócz tego znacząco wyższe były kwoty doszacowań dochodu i zmniejszenia strat, które wykazywali podatnicy (zakwestionowano straty na 458,6 mln PLN). Ministerstwo Finansów wskazuje, że w 2017 roku wyniki kontroli skarbowych będą jeszcze wyższe (np. w pierwszym półroczu 2017 r. zakwestionowano straty już na kwotę 917 mln zł).

Ministerstwo Finansów podaje, że tak dobre wyniki kontroli to efekt zmian rozpoczętych w 2014 roku i stworzenia w strukturach administracji skarbowej zespołów zadaniowych i centrów kompetencyjnych do spraw cen transferowych. Kontrole cen transferowych są skoordynowane i prowadzą je dobrze wyszkolone osoby.

Ponadto, wykupiony został dostęp do specjalnych baz danych z informacjami o cenach transakcyjnych na rynkach światowych. Bazy umożliwiają badanie rentowności osiąganej przez podmioty w Europie i w Polsce. To dzięki nim można sprawdzić, czy ceny stosowane między podmiotami powiązanymi są na poziomie rynkowym i czy nie dochodzi do transferu zysków. Przedtem kontrole ograniczały się właściwie do formalnego sprawdzenia, czy jest dokumentacja takich transakcji. Obecnie już tak nie jest. Podatnicy, by dobrze przygotować dokumentację również powinni korzystać z dostępu do tych baz danych.

Fiskus ma cel w prowadzeniu kontroli nawet, gdy wskutek doszacowania dochodu u kontrahenta polski podatnik będzie miał prawo korekty swoich rozliczeń CIT i zmniejszy swój dochód. Wówczas budżet może zyskać na odsetkach od zaległości podatkowych oraz na karze z kodeksu karnego skarbowego.

Stosownie do nowych przepisów, dokumentacja podatkowa powinna być sporządzona nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego tj. do 31.03.2018. Podatnicy, u których wystąpi obowiązek dokumentacyjny, są również obowiązani składać do Urzędu Skarbowego odpowiednie oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, do dnia 31.03.2018. W takim oświadczeniu potwierdza się posiadanie dokumentacji cen transferowych. Za podpisanie oświadczenia odpowiada Zarząd Spółki.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na poniżej podany adres mailowy: info@bosetti.pl

 

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin