PODATKI

Komisja Europejska dąży do szybkiego wprowadzenia CCCTB

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) jest priorytetowym projektem Komisji Europejskiej. Ten nowy instrument ma służyć do walki z unikaniem opodatkowania dochodów przez firmy i być obowiązkowy dla największych koncernów międzynarodowych.

Głównym założeniem projektu CCCTB jest ujednolicenie zasad rozliczaniu podatku CIT we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stawki podatku mają pozostać w kompetencji władz poszczególnych państw Unii.

Zmiany mają uniemożliwić międzynarodowym koncernom wykorzystywanie luk podatkowych. Komisja Europejska zamierza to osiągnąć poprzez wprowadzenia takich samych zasad obliczania podstawy opodatkowania, rozliczania strat podatkowych czy uznawania wydatków za koszty podatkowe.

Nowa formuła CCCTB miałaby być obowiązkowa dla dużych koncernów, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro w skali roku.
Jeśli dana firma prowadzi działalność w trzech państwach UE, a w dwóch z nich osiąga zyski, zaś w jednym ponosi straty, to po przyjęciu dyrektywy w sprawie CCCTB, firma ta złoży jedno zeznanie podatkowe zamiast trzech w dowolnie wybranym kraju, w którym prowadzi działalność. Będzie mogła zsumować swoje zyski, odjąć od nich straty i w oparciu o wspólne przepisy określić wysokość zwolnień i odliczeń podatkowych, co pozwoli ustalić jedną – skonsolidowaną – podstawę opodatkowania i od tej podstawy zapłacić CIT.

Podatki od takich podmiotów trafiałyby do wspólnego budżetu UE, a potem być rozdzielane między kraje członkowskie przy zastosowaniu ściśle określonych kryteriów.

Autor: Adriana Zobniów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin