PRAWO

Jak ochronić się przed podwyżkami cen prądu w 2019 roku?

W celu ochrony przedsiębiorców i gospodarstw domowych przed podwyżkami cen energii elektrycznej na 2019 uchwalone zostały przepisy wprowadzające mechanizm stabilizacji cen energii na poziomie cen z 30 czerwca 2018 roku. W ostatnim czasie przyjęte zostały dodatkowe przepisy, które ustanowiły nowy warunek dla małych i średnich przedsiębiorstw, tj. konieczność złożenia oświadczenia o statusie do sprzedawcy energii elektrycznej. Oświadczenia miały być składane do 27 lipca 2019 r., a następnie termin ten został wydłużony do 13 sierpnia 2019 r.

Ponadto, w dniu 14 sierpnia 2019 r. weszły też w życie przepisy rozporządzenia określającego, jak obliczyć różnicę ceny i rekompensaty finansowej (Dz. U. poz. 1369). Oznacza to, że mechanizm stabilizacji cen może już zostać wdrożony w praktyce i w pełni znane są jego zasady:
1. Za I połowę 2019 roku wszystkie przedsiębiorstwa (z wyjątkami wskazanymi w ustawie) objęte są gwarancją utrzymania cen energii względem stanu z 30.06.2018.
2. Za II połowę 2019 roku przedsiębiorstwa mikro i małe utrzymają gwarancję cen względem 30.06.2018, jeżeli do 13.08.2019 złożyły do sprzedawcy energii odpowiednie oświadczenie.
3. Za II połowę 2019 roku przedsiębiorstwa średnie i duże mogą otrzymać rekompensatę w ramach pomocy de minimis. Wnioski można składać do 30.06.2020, jednak najwcześniej po zakończeniu odpowiednio III i IV kwartału 2019.

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
b1) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub
b2) sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie określa się na podstawie danych za ostatni okres udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin