PODATKI

Imprezy integracyjne – rozliczenie podatkowe

imprezy integracyjne rozliczenie podatkowe

Imprezy integracyjne w firmie mogą przybierać różne formy:

  • wyjazdy integracyjno-szkoleniowe,
  • spotkania integracyjne,
  • spotkania okolicznościowe,
  • spotkania wewnętrzne np. podsumowania projektów.

Odliczenia podatku VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 lipca 2019 r., nr  0111-KDIB3-2.4012.318.2019.1.MN  zakupy związane z organizacją imprezy jubileuszowej, w której uczestniczyć będą pracownicy, oraz wybrani kontrahenci, mają pośredni związek z wykonywaną działalnością gospodarczą. Poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości są związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Jeżeli organizacja imprezy ma na celu poprawę efektywności pracowników przez ich integracje, budowanie zgranego zespołu, a także zacieśnianie relacji biznesowych z kontrahentami to przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Podatnik wykonujący w ramach prowadzonej działalności wyłącznie czynności opodatkowane ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków związanych z organizacją imprezy zarówno dla pracowników jak i kontrahentów. Działalność mieszana daje prawo do odliczenia VAT w odpowiedniej proporcji. Natomiast w przypadku podatników zwolnionych z VAT prawo do odliczenia nie przysługuje. Wyjątek od wskazanej reguły stanowią usługi hotelowe, gastronomiczne oraz zakup alkoholu, które nie dają prawa do odliczenia podatku VAT. Urzędy skarbowe kwestionują również odliczenie VAT w przypadku, gdy w imprezie uczestniczą członkowie rodzin pracowników.

Koszt uzyskania przychodu

Analogicznie jak w przypadku podatku VAT wydatki na organizację imprezy dla pracowników, która ma na celu budowanie więzi i w konsekwencji przyczynia się do zwiększenia ich efektywności mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Warto podkreślić, że pracownik nie osiąga przychodu z tytułu uczestnictwa w imprezie integracyjnej.
Organizacja imprezy dla kontrahentów jest traktowana przez urzędy skarbowe jako koszt reprezentacji, który został wyłączony z katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Imprezy integracyjne – rozliczenie podatkowe: Podsumowanie

Imprezy integracyjne dla pracowników mające na celu poprawę wydajności ich pracy pozwalają na zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenie podatku VAT. Spotkania i wyjazdy organizowane dla kontrahentów umożliwiają odliczenie podatku VAT z pewnymi wyjątkami, jednak przedsiębiorca nie będzie miał prawa do zaliczenia wskazanych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Więcej artykułów z kategorii „Podatki” znajdziesz tutaj: https://bosetti-blog.pl/category/podatki/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin