PODATKI

Ceny transferowe – teraz urzędy będą dokładnie analizować ekonomiczną zasadność transakcji

Ostatnie orzecznictwo sądów administracyjnych* przychyla się do stanowiska organów kontrolujących. Zaczęto przyglądać się ekonomicznej zasadności transakcji, opierając się m.in. na analizie funkcjonalnej i rozkładzie ryzyk między podmiotami powiązanymi.

Konsekwencją takich działań jest dodatkowa kontrola transakcji między firmami powiązanymi. Analizowane będzie, jak dana transakcja byłaby potraktowana biznesowo i ekonomicznie, gdyby była zawarta z firmą niepowiązaną.

W świetle powyższych regulacji należy przeanalizować i uzasadnić ponoszone koszty zakupów, w szczególności usług niematerialnych, od podmiotów powiązanych.

*(WSA z Warszawy z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 2017/14 )

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin