PRAWO

Badania okresowe i szkolenia BHP dla pracowników zawieszone z powodu COVID-19

W dniu 16 marca 2020 roku Główny Inspektor Pracy, przekazał swoje stanowisko w sprawie terminowego obowiązku kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz terminowego przeprowadzania szkoleń BHP, zgodnie z którym:
– zawiesza się obowiązek profilaktycznych okresowych badań lekarskich do czasu odwołania zagrożenia związanego z koronawirusem,
– pozostawia się obowiązek wystawienia skierowania, co stanowić będzie Państwowej Inspekcji Pracy dowód, że pracodawca nie zaniedbał badań, tylko nie miał możliwości ich wykonania.
– pozostawia się obowiązek wykonywania badań wstępnych, w związku z czym nie można dopuścić do pracy pracownika bez tych badań.
Ponadto:
– Główny Inspektor Pracy dopuszcza możliwość szkoleń z zakresu BHP za pomocą środków komunikacji np. prezentacja, test, instruktaż.
– szkolenia w formie powyżej wskazanej nie dotyczą stanowisk robotniczych na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowie, uciążliwych lub niebezpiecznych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin