BUSINESS EDU

Audyt energetyczny budynku – na czym polega i kto może go wykonać?

audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku umożliwia zmniejszenie jego energochłonności. Odnosi się do sposobów użytkowania energii w konkretnym budynku, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie ewentualnych zmian. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej.

Czym jest audyt energetyczny?

Wiele osób zastanawia się, co to jest audyt energetyczny i na czym on dokładnie polega. Audyt energetyczny jest oceną aktualnego stanu użytkowania energii na terenie konkretnego obiektu. Dzięki niemu możliwe jest określenie możliwości oraz środków niezbędnych do poprawy istniejącego stanu rzeczy. W audycie energetycznym można także znaleźć analizę ekonomiczno-energetyczną dla planowanych usprawnień oraz zakres prac modernizacyjnych. Audyt umożliwia zwiększenie efektywności energetycznej budynku. Podczas audytu wymagane jest oszacowanie zapotrzebowania na energię i moc w aktualnym stanie, w jakim znajduje się obiekt, a także po wdrożonych zmianach. Audyt dotyczy wszystkich elementów budynku, które odnoszą się do zużywania energii. Wśród nich można wskazać wszelkie przegrody zewnętrzne, okna, instalacje grzewcze oraz wentylacyjne, a także instalacje wodne. Oprócz tego audyt uwzględnia korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Co zawiera audyt?

Audyt energetyczny budynku nie jest uznawany za dokument techniczny. Dlatego nie może być podstawą do realizowania żadnych prac. Jednak jest niezwykle przydatny podczas tworzenia projektu modernizacji. Przygotowanie audytu energetycznego budynku w każdej sytuacji obejmuje wykonanie konkretnych czynności. Wśród nich wskazuje się następujące:

  • określenie celów wykonywania audytu,
  • zgromadzenie niezbędnych danych na temat budynku,
  • dokonanie oceny i analizy aktualnego stanu,
  • określenie możliwych metod poprawy aktualnego stanu,
  • dokonanie oceny poszczególnych rozwiązań oraz wybranie najkorzystniejszego spośród nich,
  • stworzenie opracowania audytu, które obejmuje zarówno ocenę, jak i zalecenia,
  • doręczenie audytu zleceniodawcy.

Kiedy wykonać audyt energetyczny budynku?

Dzięki wykonaniu audytu energetycznego możliwe jest wnioskowanie o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zarówno z funduszy środowiskowych, jak i z wszelkiego rodzaju programów strukturalnych. Wśród nich wskazuje się między innymi programy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. System wspierania przedsięwzięć z zakresu termomodernizacji, w ramach którego wykonywany jest audyt energetyczny, funkcjonuje w odniesieniu do Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Audyt energetyczny jest w tym przypadku niezbędnym dokumentem do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Wniosek o premię powinien być złożony za pośrednictwem banku kredytującego do Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą możliwe jest wykonywanie audytów energetycznych budynków mieszkalnych, obiektów używanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także sieci ciepłownicze.

Audyt energetyczny a ulga termomodernizacyjna

Audyt energetyczny możliwy jest do wykonania także w przypadku obiektów jednorodzinnych przed wykonaniem działań termomodernizacyjnych. Jest to usługa objęta tak zwaną podatkową ulgą termomodernizacyjną. Mogą z niej skorzystać między innymi właściciele domów i jest to dla nich niezwykle korzystne rozwiązanie.

Kto może wykonywać audyt energetyczny?

Kolejnym istotnym pytaniem związanym z przeprowadzaniem audytów, jest kwestia dotycząca tego, kto może wykonywać audyty energetyczne. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, budynków mieszkalnych, a także innych obiektów może być realizowany jedynie przez uprawnionych audytorów. Ich dokładna lista znajduje się na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony przez niezależnego audytora, który ma niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w realizacji tego typu procesów. Audytor energetyczny jest profesjonalnym doradcą w zakresie wykorzystywania energii. Wśród jego głównych zadań można wskazać bieżące doradztwo klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom, a także analizowanie sytuacji oraz wybór najlepszych rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie sprawnej termomodernizacji obiektu. Audytor dokonuje oceny opłacalności konkretnych sposobów termomodernizacji, dzięki czemu możliwy jest wybór najkorzystniejszej metody ze wszystkich dostępnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin