BUSINESS EDU

Odnawialne źródła energii w Polsce – rodzaje oraz potencjał ich wykorzystania

odnawialne źródła energii w Polsce

Odnawialne źródła energii powinny być istotnym elementem polityki rozwoju konkretnych obszarów kraju. OZE są bardzo zróżnicowane. Rodzaje energii odnawialnej obejmują energię wiatru, promieniowania słonecznego, a także fal oraz pływów i prądów morskich. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce przez miasta i gminy.

Instalacje korzystające z OZE

Odnawialne źródła energii są nierównomiernie rozproszone na terenie kraju, co sprawia, że możliwości korzystania z nich mogą być nieco ograniczone. Dlatego tak ważna staje się wymierna ocena zasobów odnawialnych źródeł energii. Dzięki niej możliwe jest określenie kierunków zmian, których głównym celem jest zwiększenie ogólnego udziału OZE w pełnym bilansie energetycznym. Jest to szczególnie istotne w przypadku jednostek administracyjnych, takich jak miasto lub gmina. Wymierna ocena zasobów OZE wiąże się także z poznaniem ewentualnych inwestorów, możliwością dokonania analizy finansowej oraz promocji danego regionu.

Odnawialne źródła energii w Polsce

Na terenie Polski odnawialne źródła energii z roku na rok zwiększają swój udział w całkowitym bilansie energetycznym. W 2010 roku ich udział wyniósł 9%, w roku 2015 było to 12%, a w 2020 było to już 15%. Jednak tendencja ta uznana została za zbyt niską, przez co niemożliwe było spełnienie celów dyrektywy 2009/28/WE. Aktualnie obowiązuje nowa dyrektywa 2018/2001, która zakłada zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Unii Europejskiej do poziomu 32% do roku 2030. Odnosząc się do wytycznych RED II, Polska zobowiązała się do zwiększenia poziomu wykorzystania OZE do 21-23%.

Potencjał energii wiatrowej

W elektrowniach wiatrowych energia kinetyczna wiatru zamieniana jest na energię elektryczną przy wykorzystaniu takich instalacji jak turbiny wiatrowe. Efektywność funkcjonowania turbin wiatrowych w dużej mierze zależna jest od ich lokalizacji. Elektrownie wiatrowe są najbardziej wydajne na otwartych i płaskich terenach, na których nie znajdują się żadne bariery. Szacuje się, iż na terenie kraju dla energetyki wiatrowej dostępne jest jedynie 247 kilometrów kwadratowych. Energia wiatrowa w Polsce ograniczana jest również przez warunki wietrzne, ponieważ turbiny wiatrowe najefektywniej działają przy wietrze o prędkości od 10 do 25 m/s.

Potencjał energii geotermalnej

Energia geotermalna w Polsce obejmuje zarówno geotermię płytką, czyli niskotemperaturową, jak i geotermię głęboką, czyli wysokotemperaturową. Energia geotermalna korzysta z takich instalacji jak pompy ciepła oraz studnie geotermalne. W przypadku geotermii niskotemperaturowej wymagane jest wsparcie innego źródła energii. Ten rodzaj OZE z powodzeniem wykorzystuje się w takich miejscach jak budynki mieszkalne, a także obiekty handlowo-usługowe. Geotermia wysokotemperaturowa korzysta natomiast ze zbiorników geotermalnych. Szacuje się, że występują one na obszarze kraju w 45-55%.

Potencjał energii słonecznej

Do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej wykorzystywane są w szczególności kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Ich efektywność zależna jest od kilku istotnych aspektów, wśród których można wskazać parametry meteorologiczne, takie jak nasłonecznienie, a także parametry techniczne, takie jak wielkość powierzchni przeznaczonej na montaż instalacji. Panele fotowoltaiczne można instalować na wielu zróżnicowanych obiektach, na przykład budynkach mieszkalnych, obiektach handlowo- usługowych, a także nieużytkach. Energia słoneczna w Polsce ma największy potencjał w województwie lubelskim, a najmniejszy w śląskim.

Potencjał energii wodnej

W przypadku energii wodnej korzysta się z takich instalacji jak elektrownie przepływowe, regulacyjne oraz szczytowo- pompowe. Znaczącym ograniczeniem dla tego typu odnawialnego źródła energii są hydrotechniczne budowle piętrzące. Energia wodna w Polsce ma potencjał na poziomie 12 tys. GWh/rok, jednak korzysta się z niego jedynie w 20%.

Potencjał biomasy i biogazu

Udział energii pochodzącej z biomasy oraz biogazu na terenie kraju może wynosić nawet 80%. Energia biomasy i biogazu w Polsce ma różny potencjał energetyczny, który zależny jest w dużej mierze od takich aspektów jak ilość surowca, a także jego wartość opałowa. Biomasa ma potencjał sięgający nawet 83 TWh/rok.

Potencjał OZE dla regionu

Energia odnawialna w Polsce ma dość duży potencjał. Jego określenie dla takich jednostek jak miasta i gminy składa się z kilku kroków. Wśród nich wskazuje się przede wszystkim przygotowanie bilansu energetycznego danego regionu. Istotne jest rzetelne zgromadzenie wszystkich niezbędnych danych, a także ich kompleksowe przeanalizowanie. Kolejnym ważnym krokiem jest uzupełnienie stanu wiedzy dotyczące możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na danym terenie. Jest to możliwe poprzez określenie szans oraz barier dla zwiększania efektywności korzystania z OZE.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin