PODATKI

Amortyzacja samochodu osobowego od 2019 roku

Minister Finansów ma przygotować wyjaśnienia dotyczące samochodów osobowych. Objaśnienia będą opublikowane najprawdopodobniej w ciągu kilku najbliższych dni. Pytanie czy zostanie zachowana spójność w interpretacji przepisów.

Objaśnienia resortu finansów będą dotyczyć nowych regulacji, które wprowadzono ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw z 23 października 2018 r.
Chodzi o przede wszystkim o wątpliwości wystąpienia konsekwencji podatkowych korzystania przez podatników z samochodów osobowych na potrzeby prowadzonej działalności. Wyjaśnienia powinny odnosić się m.in. do amortyzacji samochodu osobowego nabytego oraz wprowadzonego do ewidencji środków trwałych przed 2019 r., względem którego wciąż dokonywane są odpisy amortyzacyjne.
Eksperci proponują, aby Ministerstwo Finansów wprost wskazało, że nowe, wyższe limity dotyczące odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych mają zastosowanie nie tylko do samochodów nabytych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po 31 grudnia 2018 roku, ale także do samochodów nabytych, przyjętych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 roku. Resort finansów mógłby również zaznaczyć, że podatnicy, których przedmiotem działalności jest oddawanie w odpłatne używanie samochodów osobowych na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, są uprawnieni do pełnej amortyzacji samochodów dzierżawionych/wynajętych, a nabytych, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i nie w pełni zamortyzowanych przed 1 stycznia 2019 r.

Autor: Adriana Zobniów, Główna Księgowa, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin