FUNDUSZE UE

Wsparcie budowy nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, po raz czwarty ogłosił nabór wniosków w ramach działania 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Wsparcie skierowane będzie m.in. do przedsiębiorców, planujących budowę nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

W ramach aktualnego naboru sfinansować można będzie następujące wydatki kwalifikowane:
1. Zakup modułu kogeneracyjnego wraz z pełną instalacją

Przykład modułu kogeneracyjnego
Zasilany gazem moduł kogeneracyjny wytwarza równocześnie ciepło i prąd. Jego moc jest dobrana odpowiednio do potrzeb lokalu. Przy wytwarzaniu ciepła moduł kogeneracyjny współpracuje z kotłem grzewczym. Obie te wytwornice ciepła są wpięte do instalacji grzewczej i podgrzewają wodę grzewczą i ciepłą wodę użytkową. Jednostki modułowe wytwarzają z jednej strony prąd na potrzeby własne, a z drugiej strony powstające przy tym ciepło zostaje prawie bez strat wykorzystane w całości do celów grzewczych. Nadmiar prądu oddawany jest do sieci publicznej, otrzymując za niego wynagrodzenie od operatora sieci. Łączna sprawność modułu kogeneracyjnego może wynosić nawet 95%.

2. Koszty dotyczące opracowania specjalistycznej dokumentacji związanej z przygotowaniem do wdrożenia instalacji (np. studium wykonalności, kosztorys inwestorski, audyt energetyczny)

3. Koszty bezpośrednio związane z inwestycją
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Wnioski o dofinansowanie wraz ze studium wykonalności i audytem energetycznym należy składać w terminie od 28.09.2018 r. do 28.12.2018 r. 

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin