FUNDUSZE UE

Transfer technologii – wsparcie grantowe na projekty

Agencja Rozwoju Przemysłu uruchomiła pierwszy pilotażowy konkurs na granty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego wsparcie dedykowane jest kosztom transferu technologii dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Obecny nabór trwa od 10 do 31 października 2017. Rozstrzygnięcie naboru planowane jest na grudzień 2017. Kolejny, drugi nabór w ramach tego konkursu, planowany jest w I półroczu 2018 r.

Kto może składać wnioski?
mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Na co można otrzymać grant?
na koszty nabycia technologii lub uzyskania licencji do technologii, tj.: patentów, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (zgłoszenia patentów, wzory użytkowe, zgłoszenia wzorów użytkowych, wzory przemysłowe, zgłoszenia wzorów przemysłowych, prawa autorskie, prawa do chronionych gatunków roślin, topografia układów scalonych).

Wartość kosztów kwalifikowalnych:
Minimalna: 100.000 PLN;
Maksymalna: 4.000.000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% kosztów nabycia technologii

Minimalny wkład własny: 30% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych musi pochodzić ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych warunków realizacji projektu w ramach powyższego naboru.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin