COVID 19

Tarcza PFR: Wsparcie finansowe dla dużych przedsiębiorstw

COVID wsparcie dla duzych

Po wydaniu przez Komisję Europejską decyzji o braku zastrzeżeń do programu pomocy,
uruchomiony został kolejny komponent Tarczy Finansowej PFR. Tym razem dla dużych
przedsiębiorstw.
Zasady tego programu są całkowicie odmienne od Tarcza PFR dla MŚP. Przede wszystkim
pomoc nie ma formy subwencji. W ramach “Tarczy PFR dla Dużych” finansowanie może mieć następującą formy:
a. Finansowanie płynnościowe
b. Finansowanie preferencyjne
c. Finansowanie inwestycyjne.

Finansowanie płynnościowe to pożyczka oprocentowana i nie umarzalna, udzielana na okres do 4 lat. Oprocentowanie wynosi 1,25% w pierwszym roku, 1,75% w drugim i trzecim roku, 2,75% w czwartym roku. Maksymalna kwota pożyczki nie może być wyższa niż:
a) 25% obrotu w 2019,
b) dwukrotność kosztów wynagrodzeń w 2019,
c) 1 mld PLN.
W wyjątkowych sytuacjach kwota pożyczki może zostać zwiększona decyzją PFR.
Finansowanie preferencyjne to pożyczka oprocentowana i w części umarzalna. Umorzenie
pożyczki może dotyczyć wyłącznie 75% kwoty szkody z powodu COVID-19 poniesionej przez
pożyczkobiorcę w okresie marzec-sierpień 2020, zgodnie z definicjami określonymi w
Regulaminie PFR. Szkoda ma być wynikiem decyzji władz o zamknięciu lub ograniczeniu działalności albo z kwarantanny z powodu COVID-19 wśród pracowników wnioskodawcy (pożyczkobiorcy), jego dostawcy lub odbiorcy.
Ze względu na ten warunek wydaje się, że z tej formy finansowania skorzysta niewiele firm
(PFR szacuje, że 150-200 firm w Polsce). Finansowanie inwestycyjne może zostać udzielone w formie objęcia lub nabycia instrumentów kapitałowych w postaci udziałów, akcji, warrantów, obligacji, pożyczek zamiennych na akcje. Może być udzielane na warunkach rynkowych lub pomocowych.

Więcej informacji o wsparciu Tarcza PFR dla Dużych można znaleźć na stronie https://pfrsa.pl/

Autor: Jacek Wilczewski, radca prawny

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin