COVID 19

Tarcza 6.0 – dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

W dniu 16.12.2020r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (poz. 2255) ustawę tzw. Tarcza 6.0.

Przewidziana w niej pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych epidemią Covid-19 jest mniejsza niż w czasie pierwszej fali epidemii. Dodatkowo nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom, lecz jest skierowana do ściśle określonych branż (po kodach PKD).

Przewidziane jest zwolnienie ze składek ZUS za okres lipiec-wrzesień, zwolnienie ze składek ZUS za listopad, świadczenia postojowe z ZUS, dotacja 5.000 PLN.

Największa pomoc w ramach Tarcza 6.0 to dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP.  Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinansowanie z FGŚP przysługuje przedsiębiorcy prowadzącemu (na dzień 30.09.2020) działalność gospodarczą w zakresie PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z, i którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Przychód z tytułu świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie nowego art. 15gga mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.

Jednocześnie przedłużono maksymalny termin na złożenie wniosków o dofinansowanie z FGŚP na innych podstawach (art. 15g, art. 15ga i art. 15gg) – wnioski mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin