COVID 19

Subwencje w ramach Tarczy Antykryzysowej od Polskiego Funduszu Rozwoju. Rezydencja podatkowa na terenie EOG

tarcza antykryzysowa

Program wsparcia pozwoli na przyjmowanie wniosków o częściowo bezzwrotną pomoc od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników, które są składane przez wybrane banki. Całkowita wielkość wsparcia dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Kto jest adresatem pomocy?
mikrofirmy, zatrudniające na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
małe i średnie firm, zatrudniające od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.
Co niezwykle istotne, w ramach tego instrumentu wsparcia beneficjent ma posiadać rezydencję podatkową na terytorium EOG, a jego beneficjent rzeczywisty poza „rajem podatkowym”.

Jakie warunki należy spełnić?

Pomoc jest dla przedsiębiorstw, które odnotowują spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID 19. Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne. Wysokość subwencji jest uzależniona od dwóch czynników:
a) skali spadku miesięcznych przychodów ze sprzedaży,
b) wysokości rocznych przychodów ze sprzedaży w 2019,

Przykładowo: MŚP miesięczne przychody spadły o 25%, a roczny przychód w
2019 wyniósł 5 mln PLN otrzyma subwencję równą 200.000 zł

Od czego zależy umorzenie subwencji?
Subwencja będzie zwracana tylko w części, a w części zostanie umorzona. Zależy to od kilku czynników:
– kontynuowanie działalności przez 12 miesięcy to umorzenie 25% subwencji
– utrzymanie zatrudnienia 100% przez 12 miesięcy to umorzenie kolejnych 25% subwencji (redukcja na poziomie 50 99% to proporcjonalnie mniej)
– kolejne 25% subwencji może być umorzone, jeżeli przez 12 miesięcy będzie
strata na sprzedaży, w wysokości tej straty, max. 25% subwencji

Przykładowo: w razie kontynuowania działalności i utrzymania zatrudnienia 100%
przez 12 miesięcy umorzenie subwencji to 50%, a 50% do zwrotu.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami finansowania skontaktuj się z TASK FORCE HELP DESK
Email: taskforce@bosetti.pl
Tel: 0048 / 71 338 6 5 48
0048 / 71 338 65 49

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin