BUSINESS EDU

Raport KPMG: Polska magnesem dla inwestycji w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

Analitycy globalnej spółki doradczej KPMG wyliczyli, iż inwestycje w nieruchomości na sześciu najważniejszych rynkach regionu: w Czechach, Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji i w Bułgarii, sięgnęły 5,5 mld euro. To w Polsce zainwestowano połowę tej kwoty.

Banki nadal chętnie finansują projekty deweloperskie. W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji na wspomnianych sześciu rynkach znacząco wzrastał. Szczególnie chętnie banki finansują tu nieruchomości biurowe.

Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w tym zakresie – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

W Europie odnotowano tendencję spadkową całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych (114,3 mld euro ). Spowolnienie to wynika z kilku czynników: umiarkowanych perspektyw gospodarczych, niepewności politycznej, braku odpowiednich aktywów, zmieniających się wzorców popytu w całej Europie.
W ciągu najbliższych dwóch lat przewiduje się, że w ujęciu łącznym PKB w Europie wzrośnie jedynie o około 1,4 proc. Gospodarki rozwijające się w Europie Środkowo-Wschodniej wykazują znacznie lepsze wskaźniki PKB, zwłaszcza w takich krajach jak Polska i Rumunia – dodaje Steven Baxted.

Inwestycje w nieruchomości mają strategiczne znaczenie dla większości przedstawicieli banków, jedynie w przypadku Chorwacji i Słowenii ich znaczenie jest mniej priorytetowe.

Badanie wykonano na 70 respondentach reprezentujących instytucje finansowe z 15 państw europejskich działających w sektorze nieruchomości. Celem raportu jest ocena perspektyw i nastrojów w zakresie finansowania bankowego w sektorze nieruchomości w Europie, w oparciu o opinie przedstawicieli banków z 15 krajów (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Holandia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia). Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec 2019 r.

Źródło: Raport KPMG pt. „Property Lending Barometer 2019”

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin