PRAWO

Polski Ład – zmiany dotyczące składek zdrowotnych

Do 30 sierpnia trwają konsultacje projektu „Polskiego Ładu”. Największe kontrowersje budzą zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Projekty mogą jeszcze ulec zmianie, jednak według aktualnych założeń „Polski Ład” przewiduje:

  • likwidację możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej – obecnie jest tak, że składkę zdrowotną od podatku odliczają pracownicy /7,75% podstawy wymiaru/, jak i przedsiębiorcy

  • przedsiębiorcy zapłacą składkę zdrowotną w wysokości 9% od rzeczywistego przychodu – obecnie jest tak, że składka jest w stałej wysokości 381,81 zł niezależnie od przychodów przedsiębiorcy

  • podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla pracowników /do 30.000 zł/ oraz pierwszego progu skali podatkowej /z 85.528 zł na 120.000 zł/

  • wprowadzenie tzw. „ulgi dla klasy średniej” jako rekompensaty dla pracowników możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co dotyczy pracowników o przychodach rocznych od 68.412 zł do 133.692 zł, czyli od 5.701 zł do 11.141 zł miesięcznie – według projektów „ulga dla klasy średniej” nie jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy poniosą ciężar wyższej składki zdrowotnej, co ma też zwiększyć presję na zmianę działalności gospodarczej w ramach tzw. samozatrudnienia na umowy o pracę.

Kalkulator Ministerstwa Finansów – sprawdź kto może zyskać, a kto stracić po wprowadzeniu zmian?

Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie podatki.gov.pl kalkulator, gdzie można już dzisiaj sprawdzić, czy pracownicy zyskają, czy stracą. Kalkulator jest pomocny, gdyż obliczenia są skomplikowane i stosuje się kilka algorytmów. Z kalkulatora wynika, że pracownicy objęci „ulgą dla klasy średniej” faktycznie nie powinni stracić na zmianach dotyczących składki zdrowotnej. Natomiast problem może dotyczyć pracowników o przychodach rocznych ponad 12.000 zł miesięcznie, gdzie może pojawić się presja na pracodawców, by zwiększyć wynagrodzenie brutto i zrekompensować straty pracownika.

Polski Ład – jakich jeszcze zmian można się spodziewać?

W ramach „Polskiego ładu” przewiduje się też inne zmiany. Przykładowo, projekty przewidują przepis, którego celem jest ograniczenie generowania przez spółki sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. ukrytej dywidendy. Docelowo przepis ten ma dotyczyć relacji między spółką a jej wspólnikiem, gdyż chodzi w nim o wyłączenie kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio, lub pośrednio z podatnikiem, lub tym wspólnikiem (przepis ma objąć m.in. wynagrodzenia wypłacane wspólnikom z tyt. świadczenia spółce usług lub też z tyt. dzierżawy na jej rzecz własnych nieruchomości). Inna zmiana, to wprowadzenie składek ZUS od wynagrodzeń osób pełniących funkcje w spółkach (np. członka zarządu).

Po zakończeniu konsultacji zostaną ogłoszone ostateczne projekty przepisów.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin