BUSINESS EDU

Strategia dekarbonizacji przedsiębiorstw. Metodologia Science Based Targets Initiative (SBTi)

Science Based Targets

Realizacja działań odnoszących się do ograniczania niekorzystnego wpływu na środowisko jest wynikiem wciąż rosnącej presji klientów oraz inwestorów. Z tego względu podejmowane są coraz większe zobowiązania klimatyczne, które wiążą się z koniecznością wyznaczenia celów dekarbonizacji oraz oszacowania niezbędnych środków. Dowiedz się więcej na temat metodologii Science Based Targets.

Cele Science Based Targets

Cele Science Based Targets („SBT”) oparte są o wiedzę naukową. Ich istotą jest utrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej dwóch stopni Celsjusza w stosunku do temperatury panującej podczas epoki przedindustrialnej, czyli lat 1850-1900. W inicjatywie Science Based Targets zdefiniowana jest konkretna metodologia, która jest wsparciem w określaniu celów oraz transformacji działalności biznesowej. Dzięki niej możliwe jest dostosowanie biznesu do gospodarki niskoemisyjnej, która jest przyszłością. Cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny być zgodne z najnowszymi odkryciami nauki.

Science Based Targets

Inicjatywa Science Based Targets obejmuje dość zróżnicowane działania. Wśród nich można wskazać następujące:

  • określanie najlepszych praktyk w ramach redukcji gazów cieplarnianych, a także ich rozpowszechnianie,
  • definiowanie neutralności klimatycznej oraz jej głównych celów,
  • gwarantowanie niezbędnej pomocy technicznej oraz specjalistycznych zasobów przedsiębiorstwom, które realizują cele klimatyczne zgodnie z aktualnymi założeniami,
  • gromadzenie zespołu specjalistów, których zadaniem jest dokonywanie niezależnych ocen oraz walidacji realizowanych celów.

Aplikacja do Science Based Targets

Proces aplikacji do inicjatywy Science Based Targets jest pięciostopniowy. Uwzględnione są w nim następujące etapy:

  • zobowiązanie, czyli zamiar wyznaczenia celu zgodnego z wiedzą naukową,
  • wypracowanie strategii, które polega na zdefiniowaniu wszystkich niezbędnych działań w ramach dekarbonizacji,
  • weryfikacja, która odnosi się do walidacji postawionych celów,
  • komunikacja, która obejmuje publiczną publikację informacji,
  • ujawnianie, czyli raport o postępie działań.

Innowacyjność

Dekarbonizacja przedsiębiorstwa łączy się przede wszystkim z możliwością rozwoju innowacyjności. Dzięki wyznaczeniu celów Science Based Targets możliwe jest przyjęcie rozwiązań dostosowanych do możliwości przedsiębiorstwa, które będą miały duży wpływ na efektywność realizacji założonych planów. Oprócz tego możliwe jest zwiększenie przychodów oraz zmniejszenie kosztów operacyjnych. Związane jest to w dużej mierze z korzystaniem z nowych modeli biznesowych, a także ograniczeniem emisyjności.

Obszary największej emisji

W przypadku dekarbonizacji przedsiębiorstwa bardzo istotną kwestią jest określenie obszarów największej emisji. Cele mogą być wyznaczane w ramach emisji pośredniej oraz bezpośredniej, ale także emisji pośredniej w łańcuchu dostaw. Dzięki elastyczności wyznaczania celów możliwe jest wyznaczenie krzywej redukcji emisji, ale także poprawienie efektywności tworzenia analiz oraz sprawniejsze zarządzanie emisją. Oprócz tego istotne jest podejmowanie współpracy z dostawcami oraz klientami, co sprawi, że możliwa będzie redukcja emisji w całym łańcuchu dostaw.

Ograniczenie ryzyka

Cele redukcji emisji gazów cieplarnianych są powszechnie definiowane i bardzo często można je znaleźć w sprawozdaniach. Podatki od emisji gazów zostały wprowadzone już w wielu krajach na całym świecie i szacuje się, iż dotyczą one około 20% emisji gazów. Realizacja wyznaczonych celów możliwa jest dzięki dokonywaniu aktywnych pomiarów oraz odpowiednim zarządzaniu danymi w firmie. Takie działania odnoszą się także do możliwości efektywnego wprowadzania niezbędnych zmian oraz lepszego przygotowania się na ryzyko prowadzenia działalności.

Poprawa reputacji

Dekarbonizacja przedsiębiorstwa może także wpłynąć na poprawę jego reputacji. Firma jest świadoma niekorzystnego wpływu swoich działań na klimat i zamierza podjąć wszelkie niezbędne działania, aby zminimalizować ten negatywny wpływ. Dzięki temu wiarygodność firmy może zostać w skuteczny sposób zwiększona, zarówno u inwestorów i klientów, jak i pracowników oraz społeczeństwa.

Więcej treści o podobnej tematyce znajdziesz tutaj: https://bosetti-blog.pl/category/business-edu/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin