COVID 19

Łączenie pomocy z różnych źródeł: ZUS-FGŚP-PFR-Fundusze powiatowe

supporto covid Polonia

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił wyjaśnienia w sprawie łączenia różnych instrumentów wsparcia finansowego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

1) Pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń i składek z FGŚP na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. – nie jest pomocą publiczną i nie wlicza jej się do limitów 800.000 euro, ani limitu de minimis,
2) Pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie art. 15zzb ustawy – jest pomocą publiczną z sekcji 3.10 Komunikatu Komisji, ale ze względu właśnie na sekcję 3.10 nie wlicza się jej do limitu 800.000 euro, ani limitu de minimis,
3) Pomoc w formie dotacji bezpośrednich, korzyści podatkowych, zaliczek zwrotnych (np. Subwencje PFR, pożyczka 5000 PLN) – jest pomocą publiczną z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji (sekcja 3.1 to inna sekcja niż 3.10), którą wlicza się do łącznego limitu 800.000 euro dla całej sekcji 3.1, ale nie wlicza się do limitu de minimis.

Uwaga: limit 800.000 euro jest na całe przedsiębiorstwo rozumiane jako grupa w rozumieniu art. 3 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji 651/2014.

Chcielibyśmy ponadto przypomnieć, że zgodnie z art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. warunkiem pomocy z FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń i/lub składek, jest to, że przedsiębiorca nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Według nowych wyjaśnień Ministerstwa Pracy nie można łączyć dofinansowania składek z FGŚP ze zwolnieniem składek przez ZUS. Na dzień dzisiejszy, nie ma jeszcze jednoznacznych wyjaśnień co do łączenia dofinansowania FGŚP z subwencjami PFR. Jednakże zalecamy ostrożność, żeby nie łączyć wydatków z subwencji PFR na koszty wynagrodzeń i składek, do których jest dofinansowanie z FGŚP.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin