FUNDUSZE UE

Jak wybrać najlepszą ofertę i dobrze wydać unijne pieniądze? Pomoże w tym internetowa baza konkurencyjności

Beneficjenci realizujący projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, dokonując wydatków w projekcie, muszą wybrać dostawcę zgodnie z zasadą konkurencyjności. Oznacza to, że powinna zostać wybrana najkorzystniejsza oferta, z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Baza konkurencyjności to specjalna platforma internetowa, która pomaga osobom korzystającym z funduszy unijnych wybierać oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Bazę można odnaleźć pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Różnorodny i konkurencyjny rynek ofert
Warunek konkurencyjności jest jednym z najważniejszych czynników przy akceptowaniu wydatków przez instytucję finansującą. W opinii Ministerstwa, baza konkurencyjności pozwoli na rozszerzenie rynku realizacji zamówień dla większej liczby firm.

Platforma przyjazna użytkownikom
Sam portal jest prosty, przejrzysty i intuicyjny. Dane wyszukiwać można wg dwóch kategorii: rodzaju zamówienia oraz beneficjenta. Co ważne, w bazie publikowane są także dane podmiotów realizujących zamówienia.

Warto zatem pamiętać, że przy realizacji projektu finansowanego ze środków UE, baza konkurencyjności jest obowiązkowym zadaniem do wykonania.

Więcej informacji:
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020”
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin