FUNDUSZE UE

Innowacje w zakresie zielonych technologii – Fundusze Norweskie

investimenti_ecologia_fondi_UE

W październiku 2019 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków na innowacje w zakresie zielonych technologii. Nabór skierowany będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców planujących realizację inwestycji polegających na wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które prowadzą do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

Program powinien także przyczyniać się do nawiązywania i zacieśniania współpracy pomiędzy polskimi przedsiębiorcami a podmiotami norweskimi.

W ramach projektu będzie można kwalifikować:
o wydatki inwestycyjne:
– maszyny i urządzenia
– roboty budowlane
– wartości niematerialne i prawne
o eksperymentalne prace rozwojowe
o usługi doradcze

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów
50 000 000 euro

Dofinansowanie przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie wyniesie:
• na usługi doradcze: do 50% wartości wydatków kwalifikowanych,
• na inwestycje: od 20% do 70% wartości wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej (mikro i małe przedsiębiorstwa – premia +20%, średnie przedsiębiorstwa – premia +10%),
• na prace rozwojowe: od 35% do 45% wartości wydatków kwalifikowanych.

Minimalny poziom dofinansowania to równowartość 200 000,00 euro.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet do 1 000 000,00 euro.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Biura Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin