FUNDUSZE UE

Go to Brand – nabór w 2020 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nabór wniosków będzie trwał od 11.02.2020 do 11.03.2020 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 300 000 000,00 zł.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzących z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:
– biotechnologia i farmaceutyka
– budowa i wykańczanie budowli
– części samochodowe i lotnicze
– maszyny i urządzenia
– moda polska
– IT/ICT
– jachty i łodzie rekreacyjne
– polskie specjalności żywnościowe
– sprzęt medyczny
– branże kosmetyczna
– meblarska
– usług prozdrowotnych

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
-w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
– w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

– do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
– do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
– do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów interesującego Państwa naboru.

Autor: Barbara Chaczko, Kierownik Działu Projektów, Bosetti Global Consulting

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin