COVID 19

FAQ: Polska zamyka granice. Kto i na jakich zasadach może wrócić do kraju?

Od dnia 15 marca 2020 w związku z pandemią koronawirusa weszły w życie następujące zasady:
– 14-dniowa obowiązkowa kwarantanna dla obywateli RP, powracających do Polski
– zamknięcie granic dla cudzoziemców, którzy nie posiadają w Polsce zatrudnienia lub pobytu stałego
– zawieszenie międzynarodowych pasażerskich połączeń lotniczych i kolejowych,
– transport cargo nie zostaje zawieszony: towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały do Polski bez zakłóceń.

Co to oznacza?
Obywatele, którzy znajdują się obecnie poza Polską, mogą wracać do kraju. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową.
Wyjątkiem są osoby:
· z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim,
· kierowcy transportu kołowego – np. autobusów i busów.
Te osoby nie będą musiały przebywać w kwarantannie.

Powrót do kraju lotem czarterowym albo transportem kołowym
Do kraju wpuszczone zostaną samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Natomiast wszystkie międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe zostaną zawieszone.
Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe działają nadal.

NIE WSZYSCY OBCOKRAJOWCY OBJĘCI ZAKAZEM WJAZDU DO POLSKI
Tymczasowy zakaz wjazdu do Polski dotyczy cudzoziemców. Część z nich nadal będzie mogła jednak przyjeżdżać do naszego kraju. Wśród nich są:
· małżonkowie obywateli polskich,
· dzieci obywateli polskich,
· osoby posiadające Kartę Polaka,
· osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

WOJSKO NIE ZAMYKA ULIC I MIAST
Ograniczamy napływ obcokrajowców do Polski, ale nie zamykamy miast. Nie ma potrzeby, aby w tym momencie otaczać kordonem sanitarnym żadnej miejscowości – sytuacja tego nie wymaga.

TYMCZASOWE PRZYWRÓCENIE KONTROLI GRANICZNEJ
W nocy z soboty na niedzielę (14/15 marca 2020 r.) zostanie ograniczony ruch międzynarodowy w Polsce. Natomiast krajowy transport autobusowy, kolejowy i lotniczy będzie działać normalnie.

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘSTSZE PYTANIA:
1.CO W PRAKTYCE OZNACZA OGRANICZENIE RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO?
Wstrzymane zostaną międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Polacy powracający do kraju oraz cudzoziemcy, których nie obowiązuje zakaz wjazdu do kraju, będą objęci 14-dniową domową kwarantanną. Transport kołowy i drogowy będzie zachowany – busy, autokary, samochody osobowe będą mogły wjeżdżać i wyjeżdżać z Polski. Transport cargo będzie również działać normalnie.
Kogo nie obowiązuje zakaz wjazdu na teren Polski?
· Obywateli RP
· Cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP
· Osób, które posiadają Kartę Polaka
· Dyplomatów
· Osób posiadających prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę
· W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wojewoda na terenie województwa do którego chce przenieść się cudzoziemiec niewskazany w poprzednich tiretach, może udzielić zgodę na wjazd na terytorium RP
· Cudzoziemców, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

2. KOGO Z PRZYJEŻDZAJĄCYCH DO KRAJU NIE OBOWIĄZUJE KWARANTANNA?
Obowiązkowa kwarantanna nie obowiązuje:
· osób z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i które przekraczają granicę regularnie;
· cudzoziemców, którzy mieszkają w kraju sąsiednim, ale pracują w Polsce i przekraczają granicę regularnie;
· zawodowych kierowców transportu towarowego i osobowego wykonujących swoje obowiązki.

3. JESTEM ZA GRANICĄ. CZY MOGĘ WRÓCIĆ DO POLSKI?
Każdy obywatel Polski może wrócić do kraju. Do kraju wpuszczone zostaną też samoloty czarterowe z Polakami. Obywatele będą mogli wrócić do Polski także transportem kołowym, czyli samochodami osobowymi, busami i autokarami. Po przekroczeniu granicy każdy z nich zostanie zarejestrowany, a także przebadany. Zostanie również skierowany na obowiązkową 14-dniową kwarantannę domową pod karą grzywny. Ma to zabezpieczyć przed ewentualnym dalszym rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

4. DO KIEDY OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE RUCHU MIĘDZYNARODOWEGO?
Od niedzieli 15 marca br. przez kolejne 10 dni. Okres może być przedłużony.

5. CZY MOŻNA WYJECHAĆ Z POLSKI?
Tak. Polskę będzie można opuścić transportem kołowym na przejściach granicznych. Ograniczenia dotyczą wjeżdżania do kraju.

6. MÓJ MĄŻ JEST OBCOKRAJOWCEM I NIE MA GO TERAZ W KRAJU. CZY MOŻE WRÓCIĆ POLSKI?
Tak. Z zamknięcia granic dla obcokrajowców wykluczyliśmy kilka sytuacji, w tym tę opisaną. Mąż może wrócić do Polski, ale musi się poddać 14-dniowej kwarantannie.

7. PRACUJĘ ZA GRANICĄ I CODZIENNIE DOJEŻDŻAM DO MOJEJ PRACY. CO W MOIM PRZYPADKU?
Z zamknięcia granic wykluczyliśmy między innymi osoby, które pracują za granicą i codziennie dojeżdżają do pracy. Dotyczy to zarówno Polaków pracujących za granicą, jak i obcokrajowców pracujących w Polsce i dojeżdżających codziennie. Obcokrajowcy mogą przyjeżdżać do pracy za okazaniem odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie i nie są w takiej sytuacji objęci kwarantanną.

8. WRÓCIŁEM DO KRAJU – NA CZYM POLEGA 14-DNIOWA OBOWIĄZKOWA KWARANTANNA?
Kwarantanna trwa dwa tygodnie. W tym czasie:
· w żadnym wypadku nie wychodź z domu
· spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. W zakupach czy wyprowadzeniu psa niech pomoże Ci sąsiad lub ktoś bliski
· jeżeli masz bliski kontakt z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie
· jeżeli masz objawy choroby, koniecznie zgłoś to telefonicznie.

9. MAM KUPIONE BILETY NA SAMOLOT W PRZYSZŁYM TYGODNIU, CZY MÓJ LOT SIĘ ODBĘDZIE?
Zatrzymujemy ruch lotniczy. Oznacza to, że planowany lot zostanie odwołany. Wstrzymanie nie zostaną jedynie loty polskich samolotów czarterowych, które wracają do Polski.

10. NA STAŁE PRACUJĘ ZA GRANICĄ, PRZYLECIAŁEM DO POLSKI NA WEEKEND, JAK MAM WRÓCIĆ DO PRACY?
Kołowy i drogowy ruch wyjazdowy z Polski jest otwarty. Można opuścić granicę samochodem lub autobusem.

11. NA JAKIEJ PODSTAWIE ZAMYKANE SĄ GRANICE DLA OBCOKRAJOWCÓW?
Granice zamykane są na podstawie art. 46 ust 4 pkt 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, które dopuszcza w SZE czasowe ograniczenie określonego sposoby przemieszczania się.

12. JESTEM PRZEDSIĘBIORCĄ, KTÓRY PROWADZI EKSPORT I IMPORT. CZY MOGĘ WYWIEŹĆ I PRZYWIEŹĆ TOWAR?
Tak. Transport towarowy jest zachowany.

13. CZY BANKI BĘDĄ OTWARTE?
Tak. Banki i placówki finansowe działają normalnie.

Przygotowano na podstawie informacji udzielonych na portalu serwisu rządowego www.gov.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin