BUSINESS EDU

Energia odnawialna w Polsce – analiza i prognozy

Potrzeba zastąpienia tradycyjnych źródeł energii ich odnawialnymi alternatywami to już nie tylko kwestia natury ekologicznej. Coraz większe zapotrzebowanie na energię sprawia, że eksploatacja tradycyjnych surowców rośnie, grożąc ich wyczerpaniem. W związku z tym coraz więcej krajów decyduje się na zmiany, mające na celu zastąpienie konwencjonalnych źródeł tymi niekonwencjonalnymi. Wśród nich znajduje się także Polska, która sukcesywnie próbuje zwiększać udział OZE w produkcji energii. Jak wygląda sytuacja energetyczna i jej prognozy na kolejne lata?
Odnawialne źródła energii to szereg nowoczesnych sposobów na alternatywne pozyskiwanie energii. Największą wagę przykłada się obecnie do tej napędzanej światłem słonecznym, wodą i powietrzem. Z uwagi na bardzo wysokie stężenie gazów cieplarnianych, emitowanych do atmosfery już dzisiaj wiemy, jak ważne jest wdrożenie programu naprawczego i maksymalne zminimalizowanie korzystania z tradycyjnych źródeł, takich jak węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa czy gaz ziemny. Żeby jednak tak się stało niezbędne są zmiany wprowadzone na wielu poziomach: ekonomicznym, gospodarczym, politycznym, ale także świadomości i przyzwyczajeń społeczeństwa.

OZE w Polsce – jak wygląda sytuacja?
W Polsce coraz większą wagę przykłada się do edukacji na temat ekologii, zanieczyszczeń klimatu oraz możliwości wprowadzenia indywidualnych, które przyczyniają się do poprawy sytuacji. Co więcej, technologie związane z OZE stają się tańsze, a w związku z tym powszechniej dostępne. Na zmianę duży wpływ mają wszelkiego rodzaju dotacje i finansowania zarówno dla osób prywatnych, jak i firm oraz przedsiębiorców, znacznie zmniejszające koszty inwestycji. Polacy otrzymują również wsparcie w zakresie informacji, aspektów prawnych, formalności oraz wniosków i umów. Wszystko to sprawia, że rośnie zainteresowanie tematem odnawialnych źródeł energii oraz świadomość konieczności ich wprowadzenia. Jednak, jak pokazują raporty jest jeszcze dużo do zrobienia na poziomie krajowym, aby zgodnie z szacunkami przedstawionymi w raporcie Bloomberg NEF (BNEF) do 2050 roku udział OZE w ogólnym pozyskiwaniu energii wynosił 50%. Obecnie udział ten w Polsce nie sięga nawet 10%. Stąd też zapotrzebowanie w kraju na stanowcze działania rządu na rzecz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej, budowanie infrastruktury magazynów do przechowywana tej energii i przyspieszenie działań, programów oraz edukacji dotyczącej zmiany tradycyjnych sposobów na te nowoczesne, przyjazne środowisku i bardziej opłacalne.

Jak odnawialne źródła energii zastępują konwencjonalne?
Aktualnie Polska mocny nacisk kładzie na rezygnację z pieców do ogrzewania domów i mieszkań zasilanych tradycyjnymi źródłami energii. Szeroko zakrojony program wymiany pieców obejmuje cały kraj i osoby, które zdecydują się na taki krok mogą liczyć na wsparcie finansowe. Drugim silnie rozwijającym się trendem jest fotowoltaika objęta rządowym programem „Mój prąd” i zachęcająca do produkcji własnej energii elektrycznej, wykorzystywanej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń, podgrzewania wody. Nadal konieczna jest intensywna edukacja oraz szeroko dostępne informacje o programach i możliwościach ich wprowadzenia w życie.

Prognozy dla OZE w Polsce na kolejne lata
Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) szacuje, że do 2050 roku większość energii będzie pochodzić z Odnawialnych Źródeł Energii, podając wartość około 86%. To są bardzo optymistyczne dane, szczególnie mając na uwadze Polskę. Jednak podążając za politykę prowadzoną aktualnie przez Unię Europejską, która mocno skupia się na działaniach pro OZE, jest szansa na znaczną poprawę sytuacji w najbliższych latach. Szereg dotacji i programów, zachęcających do korzystania z alternatywnych źródeł energii do wytwarzania na własny użytek energii elektrycznej, ogrzewania czy ciepłej wody, prowadzą do regularnego zwiększania potencjału rozwojowego w tym obszarze. Dzięki temu Polska staje się idealną szansą dla inwestorów, którzy chcą rozszerzyć obszar swoich projektów.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin