BUSINESS EDU

Działania antykorupcyjne z Normą ISO 37001

W związku z wejściem w życie normy ISO 37001:2016 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi, Zespół Bosetti Global Consulting ma przyjemność poinformować iż rozpoczął współpracę z ANTI-BRIBERY ACADEMY (częścią Gruppo Strazzeri), która od lat specjalizuje się we wdrożeniach systemów antykorupcyjnych i innych usługach wdrożeniowych systemów jakościowych.

ISO 37001 to norma, która określa szereg środków, które organizacja może wdrożyć, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i wyeliminowaniu przekupstwa, niezależnie od formy i rynku, na jakim organizacja działa. Warto podkreślić, że korupcja to nie tylko nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści, ale także stanowiska w relacjach gospodarczych.

Wdrożenie normy ISO 37001 w Państwa organizacji pozwoli stworzyć wewnętrzne procedury zapobiegające korupcji, które z pewnością wesprą Oficerów Compliance. Ponadto, pozwoli na współpracę z interesariuszami w celu monitorowania i zarządzania ryzykiem w całej organizacji i łańcuchu dostaw, a także pozwoli na zapewnienie, że dostawcy, podwykonawcy i agenci współpracujący z Państwa organizacją zostaną zaangażowani w proces zapobiegania korupcji gospodarczej. Dzięki jasnemu podziałowi zadań i odpowiedzialności, wdrożenie normy ISO 37001 będzie też nieocenionym narzędziem nadzoru dla właścicieli i udziałowców przedsiębiorstw oraz pozwoli na zwiększenie wiarygodności organizacji na rynku globalnym.

Procedury antykorupcyjne w krajowych przepisach
Warto podkreślić, że polski rząd również dostrzegł konieczność usprawnienia procedur zapobiegających korupcji. W projekcie zmian Ustawy o jawności życia publicznego, pojawił się obowiązek stosowania przez średnie i duże przedsiębiorstwa wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, mających na celu przeciwdziałanie takim przestępstwom jak np. zmowa przetargowa.

Projekt Ustawy zawiera otwarty katalog działań, które powinny zostać podjęte w ramach stosowanych procedur antykorupcyjnych, w szczególności:
1) niedopuszczanie do tworzenia mechanizmów służących finansowaniu kosztów, udzielania korzyści majątkowych i osobistych, w tym z wykorzystaniem majątku przedsiębiorstwa;
2) zapoznawanie osób zatrudnianych przez przedsiębiorcę z zasadami odpowiedzialności karnej za przestępstwa, o których mowa w ust. 1;
3) umieszczanie w umowach klauzul, stanowiących iż żadna część wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy nie zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania korzyści majątkowych i osobistych;
4) opracowanie i wdrożenie kodeksu antykorupcyjnego przedsiębiorstwa, jako deklaracji odrzucającej korupcję, podpisany przez każdego pracownika, współpracownika i inny podmiot gospodarczy działający na rzecz przedsiębiorcy;
5) określenie i wdrożenie wewnętrznej procedury i wytycznych dotyczących otrzymywanych prezentów i innych korzyści przez pracowników;
6) niepodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie w oparciu o działania korupcyjne;
7) opracowanie i wdrożenie procedur informowania właściwych organów przedsiębiorcy o propozycjach korupcyjnych;
8) opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur postępowania w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości.

Zespół Bosetti Global Consulting, wspólnie z ANTI-BRIBERY ACADEMY jest w stanie wesprzeć Państwa we wdrożeniu systemu antykorupcyjnego. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów w celu ustalenia szczegółów naszej oferty w tym zakresie.

Barbara Chaczko
Koordynator Biura Projektów
tel. +48 71 338 65 54
kom. +48 600 960 028

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin