FUNDUSZE UE

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna dla dolnośląskich przedsiębiorstw

Fundusz Pożyczkowy Dużej Regionalnej Pożyczki Inwestycyjnej (DRPI) to środki, które przeznaczone są na ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do finansowania zewnętrznego na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego DRPI udzielane są warunkach rynkowych.

Maksymalna kwota DRPI wynosi 1.500.000,00 zł.

Minimalna kwota DRPI wynosi 500.000,00 zł.

Jeden Przedsiębiorca może otrzymać jedną DRPI. Maksymalny okres spłaty DRPI wynosi 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

W przypadku, gdy Umowa DRPI ma zostać zawarta na:

– kwotę powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 5% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia.
– kwotę powyżej 1 000 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia.

Pożyczek udziela się na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej.

Dla firm działających powyżej 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 2,85%. Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność lub działających krócej niż 12 miesięcy stopa procentowa wynosić będzie od 5,85%.

Pożyczki udzielane będą na pokrycie wydatków inwestycyjnych służących do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nakłady ponoszone na rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, z wyłączeniem zakupu nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności).

Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin