BUSINESS EDU

Dobry klimat dla inwestycji zagranicznych w Polsce? Inwestorzy oceniają

11. edycja Raportu “Klimat inwestycyjny w Polsce” Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), HSBC i Grant Thornton przynosi optymistyczne wieści. 92 proc. inwestorów zagranicznych, respondentów badania jest zadowolonych z zainwestowania w Polsce i podjęłoby taką decyzję ponownie. Raport podtrzymuje zeszłoroczny, rekordowo dobry wynik oceny Polski – 3,7 pkt na 5 możliwych.

Inwestorzy deklarują także plany na dalszy rozwój swoich biznesów w Polsce. 70 proc. badanych spodziewa się wzrostu przychodów, 56 proc. mówi o zwiększeniu liczby pracowników, a 48 proc. planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne.
Klimat inwestycyjny jako dobry ocenia 64 proc. respondentów, 30 proc. określa go jako średni, a krytycznie wypowiada się o nim jedynie 4 proc.

Atuty Polski
Raport definiuje 26 czynników, które wpływają na jakość sytuacji inwestycyjnej kraju. Polskę plasuje wysoko przede wszystkim przyjazne i stabilne środowisko makroekonomiczne połączone z mocnym popytem wewnętrznym i prężnie działającym otoczeniem biznesowym. Na jej atrakcyjność pozytywnie wpływa także duży rynek wewnętrzny (3,94 pkt), dostępność materiałów i komponentów (3,89 pkt) oraz udana współpraca z administracją lokalną (3,79 pkt). Nadal pozytywnie ocenia się Polskę w kontekście kapitału ludzkiego. Mimo, iż rynek zmienił się na korzyść pracownika, takie aspekty jak wydajność pracy, kultura organizacyjna i lojalność odgrywają pozytywną rolę w kontekście inwestycji w Polsce. Inwestorzy dostrzegają też rozwój infrastruktury, która konsekwentnie ulega poprawie. Oceniono ją na 3,74 pkt.

Bolączki inwestora
Najlepszym przyjacielem zagranicznego inwestora jest stabilne i przewidywalne prawo, a to zostało ocenione na 2,75 pkt. Poprawy wymaga także efektywność sądownictwa gospodarczego (2,84 pkt) oraz formalności związane z podatkami (2,91 pkt).

——————————————-

Raport „Klimat inwestycyjny w Polsce” został opracowany na podstawie badań ankietowych prowadzonych wśród działających na terenie Polski firm z zagranicznym kapitałem. Najnowsza edycja badania (za 2017 rok) została przeprowadzona przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu we współpracy z firmą audytorsko-doradczo-oursourcingową Grant Thornton oraz globalnym bankiem HSBC w dniach 7-30 listopada 2017 r.
Wzięło w niej udział 76 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym prowadzących działalność na terenie Polski. Badanie przeprowadzone zostało metodą ankiet elektronicznych oraz wywiadów indywidualnych. Wsparcia przy rekrutacji respondentów udzieliły m.in. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (BPCC), Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) oraz Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin