PRAWO

Prawo Pracy – istotne zmiany dla przedsiębiorców

5 sierpnia 2015 r. została podpisana ustawa nowelizującą kodeks pracy, która w bardzo istotny sposób zmienia warunki zatrudniania pracowników na czas określony.

Zmiany wprowadzają limit zatrudnienia – który został ustalony na 33 miesiące, w czasie których możliwe będzie zawarcie maksymalnie 3 umów o pracę na czas określony. Przekroczenie 33-miesięcznego okresu lub zawarcie czwartej umowy będzie równoznaczne z powstaniem stosunku pracy na czas nieokreślony. Ponadto okresy wypowiedzenia umów o pracę na czas określony zostaną w istotny sposób zrównane z umowami zawieranymi na czas nieokreślony.

Umowa na okres próbny

Zostanie również wprowadzona definicja umowy na okres próbny, którą ustawodawca określił jako umowę zawieraną w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do świadczenia pracy określonego rodzaju. Po upływie okresu próbnego, pracodawca będzie mógł ponownie zatrudnić pracownika na podstawie umowy na okres próbny dopiero po upływie 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy na określony okres próbny. Niezmienny pozostanie maksymalny, 3-miesięczny wymiar czasu zatrudnienia na okres próbny. Wszystkie opisane powyżej zmiany wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin