BUSINESS EDU

Czy kredyty węglowe to przyszłość?

kredyty węglowe

Wartość kredytów węglowych w przyszłości ma zanotować spory wzrost. Warto dowiedzieć się na ich temat nieco więcej, a także zapoznać się z ich specyfiką.

Kredyty węglowe – specyfika

Wiele osób zastanawia się, czym są dokładnie kredyty węglowe. Przede wszystkim nie powinno się mylić tego pojęcia z uprawnieniami do emisji CO2, które działają w ramach systemu handlu emisjami. Za uprawnienia do emisji CO2 odpowiedzialna jest Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa. Natomiast kredyty węglowe, inaczej nazywane również offsetami węglowymi, traktowane są bardziej jako idea prywatna. Wśród przykładów realizacji tej idei można wskazać chęć udzielenia rekompensaty środowisku przez korporacje, które emitują CO2. Jedno drzewo w ciągu cyklu życiowego może pochłonąć średnio pół tony CO2. Emitowanie CO2 przez korporacje może być zrekompensowane na przykład poprzez posadzenie drzewa, czego potwierdzeniem będzie wydanie za opłatą stosownego certyfikatu. Jest to dość uproszczony mechanizm, ponieważ zmiany klimatyczne dotyczą również szeregu zaawansowanych procesów, takich jak topnienie lodowców oraz susze, które trudno przełożyć na wchłanianie CO2 przez drzewa.

Powstanie grupy zadaniowej

Pojawiły się informacje dotyczące wprowadzenia certyfikatów do obrotu giełdowego. Skutkiem tego było stworzenie wyspecjalizowanej grupy zadaniowej, która funkcjonuje w ramach Instytutu Finansów Międzynarodowych. Głównym celem powołania tej grupy jest określenie ram, w jakich mają być wykorzystywane węglowe instrumenty finansowe. Członkowie grupy to specjaliści z różnych dziedzin, między innymi menedżerowie banków, linii lotniczych, brokerów giełdowych, a także firm naftowych oraz rolniczych. Stworzenie nowego rynku to oczywiście dodatkowe możliwości generowania przychodów. Aktualnie transakcje dotyczące kredytów węglowych oraz obrót certyfikatami odbywają się podczas tradycyjnie organizowanych spotkań, co skutkuje zmniejszeniem płynności. Wśród głównych zagrożeń tego sposobu przeprowadzania transakcji można wskazać przede wszystkim chęć zysku, a także zmniejszenie zainteresowania realnymi zmianami klimatycznymi. Aktualnie trudno jest ocenić kierunek zmian, jednak nie jest wykluczone, że nie będzie on korzystny dla środowiska naturalnego.

Prognozowane wzrosty

Prognozuje się, iż nastąpi gwałtowny wzrost popytu na kredyty z tytułu kompensacji emisji dwutlenku węgla. Taki stan wynika z dążenia przez przedsiębiorstwa do osiągnięcia zerowej emisji CO2 oraz rządowych zachęt. Szacowany jest zarówno wzrost cen za certyfikaty, jak i wzrost popytu na takie rozwiązania jak kredyt węglowy. Przedsiębiorstwa pragną osiągać zerową emisję CO2 poprzez korzystanie z wiarygodnych projektów. Natomiast firmy zajmujące się świadczeniem tego typu usług spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. Może to stanowić pewien problem, który wiąże się przede wszystkim z dość długimi cyklami planowania. Wzrost cen certyfikatów zależny będzie od kilku istotnych czynników, dlatego nie sposób określić jego realną wielkość. Wśród najważniejszych czynników można wskazać wdrożenie nowych zasad oraz standardów, zgodnie z którymi będzie należało postępować. Brak regulacji może prowadzić do nadmiaru bezwartościowych kredytów, a tym samym brakiem znaczącego wzrostu cen certyfikatów. Natomiast w przypadku wprowadzenia zbyt rygorystycznych regulacji może pojawić się problem z brakiem podaży. Rynek powinien dążyć do wspierania krajów w ich dążeniach do osiągnięcia celów klimatycznych.

Potencjalne scenariusze

W ramach rynku kredytów węglowych rozpatrywane są trzy scenariusze. Wśród nich można wskazać scenariusz rynku dobrowolnego, scenariusz SBTI, a także model hybrydowy. Najwyższe ceny offsetów pojawiają się w przypadku wyboru scenariusza rynku regulowanego przez cele emisji zgodne z nauką. Natomiast najniższe ceny dotyczą scenariusza wolnego rynku. Każdy scenariusz ma swoje zalety i wady. Scenariusz wolnego rynku daje przedsiębiorcom sporą elastyczność w działaniu, jednak pojawiają się kwestie związane z poziomem efektywności realizowanych kompensacji. Scenariusz SBTI może w skuteczny sposób ograniczyć problem z niedoborem podaży. Jednak może to powodować również nadmierną kompensację. Kredyty węglowe to bardzo duża szansa, która może spowodować realne zmiany.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin