BUSINESS EDU

Czy informacja o szczepieniu pracownika przeciwko COVID-19 będzie jawna dla pracodawcy?

Z aktualnych doniesień wynika, że Ministerstwo Zdrowia opracowało już projekt ustawy, która umożliwi pracodawcom weryfikację statusu zaszczepienia ich pracowników przeciwko COVID-19. Jeśli projekt zostanie przyjęty na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które jest zaplanowane na połowę września, to już w październiku pracodawcy będą mogli zacząć korzystać ze wspomnianych możliwości. Dzięki planowanym zmianom, w trakcie czwartej fali pandemii, której pojawienie się jest prognozowane na jesień, pracodawcy będą mieli nowe narzędzie do walki z COVID-19.

Możliwość weryfikacji statusu zaszczepienia przeciwko COVID-19 przez pracodawcę

Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, że po wprowadzeniu nowej ustawy wszyscy pracodawcy będą mieć możliwość weryfikacji statusu zaszczepienia swoich pracowników. Zdaniem ministerstwa taka wiedza umożliwi pracodawcom wprowadzenie zmian, które zminimalizują ryzyko zakażenia COVID-19 w pracy, a także umożliwią lepsze planowanie prac danych przedsiębiorstw w razie konieczności zastosowania obostrzeń, które mogą pojawić się podczas kolejnej fali pandemii. 

Dane na temat statusu szczepień pracowników będą opublikowanie w systemie informatycznym, do którego każdy z pracodawców otrzyma dostęp po wejściu ustawy w życie. Każdy pracodawca będzie mógł zweryfikować status zaszczepienia wyłącznie tych pracowników, którzy są u niego zatrudnieni. To, czy pracodawcy otrzymają także dostęp do bazy osób, które są ozdrowieńcami lub uzyskały negatywny wynik testu na COVID-19, nie zostało jeszcze określone.

Czy niezaszczepionym pracownikom grożą jakieś konsekwencje?

Zgodnie z zapowiedziami osobom niezaszczepionym nie będą grozić konsekwencje w postaci zwolnienia lub obniżenia wynagrodzenia.

Co zatem będzie mogło się zmienić, gdy informacja o zaszczepieniu stanie się jawna dla pracodawcy? Przełożony będzie mógł podjąć decyzję o przeniesieniu pracownika w inne miejsce pracy, aby zminimalizować ryzyko zakażeń w firmie. Istnieje także możliwość, że w ustawie znajdzie się zapis, według którego niezaszczepieni pracownicy będą mogli zostać objęci obowiązkiem regularnego testowania na obecność COVID-19. Szczegóły projektu ustawy przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia nie są jeszcze znane, jednak nie można wykluczyć, że tego typu zapisy znajdą się we wspomnianej  ustawie.

Czy szczepienia przeciwko COVID-19 będą obowiązkowe dla pracowników?

Akcje szczepień, które zostały przeprowadzone dla wybranych grup pracowników można podsumować następująco: personel medyczny jest obecnie zaszczepiony w ponad 90%, natomiast poziom zaszczepienia nauczycieli wynosi ponad 70%. Czy możemy spodziewać się, że już wkrótce inne grupy zawodowe zostaną objęte obowiązkiem szczepień? Na chwilę obecną nie ma potwierdzonych informacji w tej sprawie. Jednak temat może powrócić wraz z czwartą falą pandemii COVID-19, która może nadejść jesienią. Dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 może sprawić, że Ministerstwo Zdrowia jeszcze w tym roku sięgnie po rozwiązania, które nie są obecnie planowane, takie jak obowiązkowe szczepienia dla pracowników wybranych grup wiekowych lub zawodowych, czy też dla wszystkich obywateli.

Warto zaznaczyć, że w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, planowane jest przeprowadzenie akcji edukacyjnej na temat szczepień. Wspomniana akcja informacyjna będzie skupiała się zarówno wokół szczepienia dzieci i młodzieży, jak i rodziców. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia ma ona pozytywnie wpłynąć na poziom wyszczepialności w najbliższych tygodniach.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin