BUSINESS EDU

Bilans: polski handel zagraniczny w 2018 r.

Choć tempo wzrostu w 2018 r. okazało się pozytywnym zaskoczeniem i było wyższe niż początkowe przewidywania biorące pod uwagę światowe spowolnienie PKB i handlu zagranicznego, bilans handlu zagranicznego za 2018 r. jest ujemny. Polska importowała więcej niż eksportowała. Nadal najważniejszym partnerem handlowym pozostają Niemcy.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku eksport towarów z Polski wzrósł o 8,2 proc., osiągając 223,6 mld euro, z kolei import zwiększył się o 10,7 proc., zyskując 228,2 mld euro.

Najbardziej zwiększył się eksport do Niemiec (o 6,3 mld euro), Holandii (o 1 mld euro), Czech (o 0,96 mld euro) oraz Francji (o 0,86 mld euro). Polski eksport do krajów członkowskich UE wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,6 pkt. proc. i stanowi 80,6 % całkowitego polskiego eksportu. Pozytywnym zjawiskiem jest też zwiększenie dywersyfikacji. Sprzedaż towarów do krajów WNP wzrosła o 8,1 proc. (do 13,6 mld EUR).  Największymi odbiorcami z tej kategorii są Rosja (wzrost o ok. 585 mln euro), Ukraina (o ok. 190 mln euro) i Białoruś (o ok. 120 mln euro).

Włochy należą do głównych partnerów handlowych Polski. Eksport do tego kraju osiągnął wysokość 4,6 % , a import towarów włoskich do Polski –  5,1 %.

Prognozy rządowe są optymistyczne i podkreślają dużą odporność polskich eksporterów na załamania koniunktury światowej.

Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na 2019 r. – z 4,2 proc. do 4,4 proc. Zgodnie z nimi Polska, wraz z Węgrami (również wzrost o 4,4 proc. PKB), będzie drugą najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE. Jak mówi Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Jadwiga Emilewicz, projekty dotyczące wzrostu eksportu jak i importu “obarczone są jednak pewnym ryzykiem i będą w znacznej mierze determinowane rozwojem sytuacji w handlu światowym (napięcia na linii USA-Chiny, USA-UE), polityką kursową USA oraz sytuacją na Bliskim Wschodzie (napięcia w tym regionie grożą znacznym wzrostem cen ropy). Natomiast w UE głównym źródłem niepewności pozostaje brexit.”

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin