BUSINESS EDU

Bilans: 15 lat Polski w Unii Europejskiej

Przez ostatnie 15 lat członkostwa przy wsparciu unijnych pieniędzy zrealizowano w Polsce 200 tysięcy inwestycji o wartości 675 miliardów złotych. Możliwość funkcjonowania w obrębie rynku wewnętrznego przyniosła ogrom szans dla młodej i dynamicznej gospodarki. Poparcie społeczne dla obecności Polski w UE sięga dziś 91 proc.

1 maja 2004 r. Polska wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami przystąpiła do Unii Europejskiej. Świętując 15, symboliczną rocznicę tego wydarzenia dokonujemy bilansu ekonomicznego zmian, które nastąpiły w życiu Polaków.
Polska z budżetu UE otrzymuje więcej pieniędzy, niż do niego wpłaca. Wg danych na koniec 2018 r. dodatnie saldo wynosiło 107,4 miliardów euro. Taki wynik daje pierwsze miejsce pośród wszystkich państw członkowskich UE.

W latach 2004-2020 dla Polski przeznaczono 175 mld euro w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Dodatkowo od 2014 r. poprzez tzw. plan Junckera wpłynie kolejnych 18,3 mld euro. Od 2014 r. finansowanie w ramach funduszy strukturalnych odpowiada 56 proc. wszystkich inwestycji publicznych w Polsce. Największy udział w wydatkach miały projekty z zakresu poprawy dostępności terytorialnej i rozwoju kapitału ludzkiego: podnoszenie kwalifikacji zawodowych, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, rozwój żłobków i przedszkoli. Następnymi priorytetami były inwestycje w przedsiębiorczość, innowacyjność, badania i rozwój oraz ochronę środowiska.

Infrastruktura i transport

Przez 15 lat wybudowano lub zmodernizowano niemal 15,5 tysiąca kilometrów autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz prawie 4,5 tysiąca linii kolejowych. Wybudowano ok. 7,5 tysiąca kilometrów sieci wodociągowej, 450 nowych oczyszczalni ścieków i sfinansowano zakup ponad 3 tysiące ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów.
Kapitał ludzki

Dzięki funduszom unijnym wsparto prawie 60 tysięcy projektów w firmach za 146, 5 miliardów złotych. Rząd podaje, iż prawie 2,7 milionów bezrobotnych objęto wsparciem, a ponad 290 tysięcy osób, otrzymało fundusze na otwarcie działalności gospodarczej.
Unijne pieniądze umożliwiły także rozwój kompetencji i wymianę doświadczeń m.in. blisko 22 tysiące nauczycieli wzięło udział w europejskich projektach, a przez okres członkostwa Polski w UE z wyjazdu na studia na europejskie uniwersytety skorzystało ponad 180 tysięcy osób.

Od 2004 r. PKB per capita (na mieszkańca) wzrósł o 100 proc., co oznacza, że w tym czasie nastąpiło podwojenie zamożności Polaków. Szacuje się, iż około 2020 roku Polska może osiągnąć ok. 75 proc. średniego poziomu PKB per capita dla Unii Europejskiej.
Świadomość korzyści jest wysoka, bo aż 74 proc. Polaków uważa, że bez UE kraj rozwijałby się gorzej niż obecnie.

Źródło: Gov.pl, PAP

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin