FUNDUSZE UE

BGC Task Force chroni kapitał ludzki w erze COVID-19. Rozmowa z Agnieszką Bosetti

Od momentu wybuchu kryzysu związanego z pandemią koronawirusa priorytetem dla firm stało się zachowanie bezpieczeństwa pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu miejsc pracy. Kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych zasobów dla każdej firmy, zarówno pod względem biznesowym jak i etycznym. Firma bez pracowników nie istnieje. Stąd fundusze uruchomione przez instytucje rządowe z powodu kryzysu w dużej mierze wspierają zachowanie stanowisk pracy. Specjalna grupa zadaniowa BGC Task Force przeprowadziła 85 procedur wsparcia i pozyskała 66 mln złotych dla firm i pracowników znajdujących się w portfolio Bosetti Global Consulting. 40 % z tego zostało przeznaczonych na ochronę pracowników. O wyzwaniach dotyczących procedur pomocowych w tym zakresie opowiada Agnieszka Bosetti, dyrektor działu kadr.

Co robi zespół kadr w ramach BGC Task Force?
Agnieszka Bosetti: Moja praca polega na koordynacji procesów pomiędzy naszymi klientami a moim zespołem w zakresie obsługi kadrowo płacowej, doradztwem z zakresu prawa pracy, a także przygotowywaniem analiz dla zarządów firm w obszarze kosztów płac jak i zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach BGC Task Force wraz z moim zespołem przygotowujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pomocy finansowej przewidzianej przez tarczę antykryzysową, dotyczących przede wszystkim utrzymania zatrudnienia na niezmiennym poziomie sprzed pandemii.

Jakie wyzwania wiążą się z procedurami pomocowymi?
Od momentu ogłoszenia pandemii sytuacja ekonomiczna jak i organizacyjna naszych klientów stawała się coraz bardziej dynamiczna. Należało w krótkim czasie przeanalizować możliwości produkcyjne firm, a następnie zaimplementować nową organizację pracy w procedury pomocowe często będące jeszcze w fazie trwającej legislacji. Dodatkowo wszyscy nasi klienci decydowali się na skorzystanie z pomocy publicznej w tym samym czasie co stanowiło duże wyzwanie organizacyjne dla wydziału HR. Nie ułatwiała również nam pracy różna interpretacja przepisów, procedur składania wniosków o dofinansowanie z FGŚP, a także ich późniejsza obsługa przez poszczególne Urzędy Wojewódzkie.

Jak jest korzyść ze współpracy z BGC Task Force?
Task Force powstało w reakcji globalnego przestoju i potrzebami jego przetrwania, a także w miarę bezbolesnego powrotu do nowej rzeczywistości biznesowej przez naszych klientów. Dzięki specjalistom z zakresu szeroko rozumianego prawa, finansów i zarządzania jesteśmy w stanie ich przez ten proces przeprowadzić. Oprócz posiadanego merytorycznego przygotowania, ciągłego poszerzania naszej wiedzy, jesteśmy przede wszystkim praktykami.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w najbliższej przyszłości?
Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i przedsiębiorców. W pierwszej kolejności pracodawcy są zobowiązani do organizowania pracy pracownikom w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a pracownicy do przestrzegania procedur z tym związanych.
To jest czas w którym się liczą umiejętności adaptacyjne do zmian, czas szybkich reakcji i dostosowywanie procesów produkcyjnych do odchyleń na rynkach. Tak, jak łatwe jest przeorganizowanie pracy personelu administracyjnego, zlecając mu pracę zdalną, tak trudne jest zrobienie czegoś podobnego w strukturach bezpośrednio lub pośrednio produkcyjnych. Dlatego moim zdaniem kluczowe będzie znalezienie możliwości automatyzacji jak największych obszarów działalności, ochrony ciągłości procesów produkcyjnych, w ślad za tym dostępu do pracowników tymczasowych.

tarcza antykryzysowa scudo

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin