HR Break

Badanie atmosfery miejsca pracy

badanie atmosfery miejsca pracy

Szanowni Państwo,
jest mi niezmiernie miło przywitać w nowej przestrzeni naszego bloga – zarządzanie kapitałem ludzkim – dedykowanej obszarowi HR.

Jako opiekunka merytoryczna będę prezentować tematy w szerokiej perspektywie ukazujące tematykę zarządzania kapitałem ludzkim. Poprzez dostarczanie inspiracji, wiedzę z dziedziny będę się dzielić moimi doświadczeniami płynącymi z roli konsultanta HR.

Jak się Państwo przekonają w najbliższych artykułach, lubię pracować z zagadnieniami HR zarówno w relacji z podejściem zarządzania systemem, zarządzaniem przez cele, ujęciem prawnym, pracą coach’a, narzędziami wspierającymi rozwój pracowników czy wspierającymi analizę konfliktów.

To co daje mi największą satysfakcję to jest rozwiązywanie problemów i wspólne z klientem, znajdowanie rozwiązań tak, aby tworzyć miejsca pracy w których jest przestrzeń na budowanie atmosfery sprzyjającej kompetencjom i relacjom.

Postaram się, aby proponowane treści były kompaktowe, ciekawe i po prostu praktyczne.

Audyt personalny – badanie atmosfery miejsca pracy

W moim pierwszym wpisie chciałabym nawiązać do naszego tekstu z poprzedniego miesiąca i zaproponować zapoznanie się ze szczególnym rodzajem audytu obszaru personalnego, jakim jest badanie atmosfery danego miejsca pracy:

 • poprzez identyfikację mocnych stron pracodawcy czyli co pracownicy cenią w danym miejscu pracy,
 • oraz jakie obszary wskazywane są przez pracowników jako warte ulepszeń.

Wbrew pozorom nie jest to narzędzie czysto interwencyjne, które ma na celu analizę problemowej sytuacji. Najczęściej spotykam się z klientami, którzy chcą dzięki niemu spojrzeć poprzez perspektywę osoby z zewnątrz na to co dzieje się w firmie, co można do niej wnieść nowego, jakie elementy warto przekształcić, itp.

Jak wygląda przebieg audytu:

1. Planowanie

Przykładowe najczęściej analizowane obszary:

 • komunikacja wewnętrzna w organizacji,
 • współpraca między działami,
 • analiza konfliktów,
 • analiza kompetencji kierowniczych menedżerów,
 • satysfakcja z warunków pracy (pozapłacowa).

Jest to najbardziej plastyczny etap procesu:

 • tutaj badane są potrzeby klienta i to, co chce zgłębić, a następnie na tej podstawie budowany jest scenariusz rozmów z pracownikami i ewentualne ankiety,
 • ustalana jest grupa robocza, czyli kto bierze udział w projekcie i jakie ma zadania,
 • ustalana jest komunikacja o audycie,
 • dobierane są narzędzia i opracowywane wywiady,
 • ustalana jest docelowa grupa osób mająca dostęp do raportu końcowego (tą grupę trzeba określić na początku i przekazać to pracownikom, aby mieli transparentność informacji oraz zaufanie podczas wywiadów.

2. Badanie atmosfery

Najczęstszą formą jest:

 • wywiad bezpośredni z pracownikami,
 • ankieta anonimowa dla pracowników niemogących wziąć udziału w rozmowach bezpośrednich lub którzy chcą zachować anonimowość.

Wywiad powinien być ustrukturalizowany i zestandaryzowany, czyli schemat każdej rozmowy powinien przebiegać tak samo, zadane pytania powinny być porównywalne dla danej grupy. Dopytywanie i zgłębianie tematu następuje dopiero po zadaniu pytań wspólnych. Dzięki temu uzyskamy dane realnie porównawcze do przeprowadzenia dobrej analizy.

3. Raport

W zależności od ustalonego celu, na etapie planowania raport zazwyczaj zawiera podsumowanie w obszarach:

 • Mocne strony zakładu pracy: z perspektywy pracownika powody, dla których pracuje w danym miejscu pracy, jakie są najważniejsze zalety pracodawcy.
 • Motywacja i rozwój: jakich narzędzi używa pracodawca oraz manager do zarządzania personelem, jak rozumiany jest przez pracownika obszar motywacji i rozwoju.
 • Współpraca: zarówno w dziale w którym pracownik jest zatrudniony, jak również współpraca pomiędzy działami.
 • Obszary do usprawnienia: pytanie do pracowników co w ich opinii należałoby usprawnić, aby wspomogło ich pracę oraz atmosferę.
 • Inne zgłoszone problemy/zagadnienia.
 • Podsumowanie wniosków: na podstawie ankiet anonimowych.

Co dobrze zrobić po audycie:

 • przekazać pracownikom jakie działania po przeprowadzonym audycie zostały wybrane do opracowania i kiedy zostaną rozpoczęte/wdrożone. Pracownik biorący udział w audycie liczy na wysłuchanie i wzięcie jego zdania pod uwagę. Z tego też powodu, brak tej końcowej informacji, może negatywnie wpłynąć na atmosferę w firmie.

Jak Państwo możecie zaobserwować jest to narzędzie o dużym potencjale dla pracodawców i dla tworzonych przez nich miejsc pracy.

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin