FUNDUSZE UE

Agencja Rozwoju Przemysłu finansuje duże firmy

agencja rozwoju przemysłu

Duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie finansowe w postaci pożyczek na preferencyjnych warunkach.  Agencja Rozwoju Przemysłu proponuje następujące możliwości finansowania.

Pożyczka obrotowa dla dużych przedsiębiorstw

Ten rodzaj pożyczki jest przeznaczony na finansowanie kapitału obrotowego, a zabezpieczeniem pożyczki może być hipoteka na nieruchomości, inne standardowe zabezpieczenia majątku trwałym (akceptowane przez ARP) – minimum 120% kwoty pożyczki oraz zabezpieczenia uzupełniające – oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc. Kwota pożyczki zaczyna się od 2 000 000 zł z oprocentowaniem rynkowym: WIBOR 1M + marża uzależniona od kondycji finansowej firmy i zabezpieczeń (marża sięga nawet od 1,5%).

Pożyczka inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw

Duże przedsiębiorstwa mogą zyskać w ARP S. A. finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwojowych. Kwota pożyczki od 2 000 000 zł, a okres i harmonogram spłaty jest ustalany indywidualnie. Wymagany jest wkład własny w wysokości 20%. Zabezpieczenie i stopa procentowa: WIBOR 1M + marża uzależniona od kondycji finansowej firmy i zabezpieczeń (marża sięga nawet od 1,5%).

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym dla klientów prowadzących pełną księgowość, uzyskujących obroty powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2019. Kwota pożyczki od 0,8 mln – 5 mln dla sektora MŚP i 10 mln zł maksymalna kwota dla podmiotów dużych. Okres finansowania do 6 lat, wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy. Oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w Parametryzatorze pożyczkowym (marża sięga nawet od 2,5%). Pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach. Zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

„ARP jest agencją publiczną, której instytucjonalnym celem jest wspieranie rozwoju przemysłu w Polsce zgodnie ze strategicznymi planami polskiego rządu. Dlatego na podstawie naszych doświadczeń i bezpośrednich kontaktów z ARP potwierdzamy, że Agencja dając wsparcie bardzo uważnie wsłuchuje się w głos lokalnych przedstawicieli publicznych (miasta, gminy itp.) i zależy jej na ochronie miejsc pracy.” Enrico Ciullo – Dyrektor Departamentu Pomocy Publicznej w Grupie BGC

Po więcej szczegółów zapraszamy na strony:  https://arp.pl/pl/dla-biznesu/finansowanie/pozyczki-dla-duzych/ , https://www.arp-tarcza.pl/

Zebrała: Emilia Maj, młodszy specjalista ds. marketingu
Źródło: https://arp.pl/pl/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin