PRAWO

Prawo restrukturyzacyjne – nowa szansa dla przedsiębiorców

Prawo restrukturyzacyjne da możliwość niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością przedsiębiorcom przeprowadzenia zmiany struktury majątku. Wielu firmom pozwoli to uniknąć postępowania upadłościowego.

Nowa ustawa, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 14 lipca 2015 r., wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r. i składać się będzie z trzech komponentów: nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz serii przepisów dostosowujących.

Zdolność restrukturyzacyjną mają spełniać wszyscy przedsiębiorcy, poza Skarbem Państwa i jednostkami samorządu terytorialnego.

Procedura dostosowana do potrzeb

Przedsiębiorca będzie mógł wybrać jedną z czterech procedur restrukturyzacyjnych i przechodzić od jednej do drugiej.:

  1. o zatwierdzeniu układu,
  2. przyspieszonego postępowania układowego,
  3. postępowania układowego,
  4. postępowania sanacyjnego.

Prawo restrukturyzacyjne skierowane będzie przede wszystkim do dłużników, mogących porozumieć się z większością swoich wierzycieli bez udziału sądu.

Jedyną rolą sądu będzie zatwierdzenie układu przyjętego przez wierzycieli, od których dłużnik będzie musiał uzyskać przynajmniej 2/3 głosów za przyjęciem układu, złożonego wcześniej do sądu przez sędziego-komisarza.

Dokumenty składające się na wspomniany układ to: plan restrukturyzacyjny, spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych. Głosowanie nad układem odbywać się będzie na zgromadzeniu wierzycieli.

Wszystkie informacje w internecie

W celu między innymi usprawnienia procesu zapoznawania się przez wierzycieli ze spisem, dokumenty umieszczane będą w formie elektronicznej w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, którego uruchomienie przewidziane jest na 1 lutego 2018 r. Dzięki temu spadną także koszty procedur upadłościowych.

Bezpłatny rejestr będzie wyposażony w wykaz syndyków i biegłych oraz wyszukiwarkę wszystkich prowadzonych spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także informację o etapie na jakim się znajdują. W internecie będą dostępne też wzory pism i formularzy. Do czasu uruchomienia platformy obwieszczenia nadal będzie się dokonywać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Prawo restrukturyzacyjne ma obejmować swoją ochroną nie tylko przedsiębiorców, ale także zagwarantować poszanowanie praw zakładów pracy i wierzycieli oraz chronić kapitał intelektualny i ogólnie pojęte know-how firmy.

Warto podkreślić także przewidziane zniesienie uprzywilejowania należności publiczno-prawnych z zachowaniem przywileju jedynie w przypadku należności składek na ubezpiecznie społeczne za okres do trzech lat.

 

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin