PODATKI

Oświadczenie Country-By-Country

Oświadczenie Country-By-Country

Ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zobowiązuje jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 3,25 mld PLN (o ile skonsolidowane sprawozdanie mamy sporządzone w PLN ) lub 750 mln EUR do raportowania według krajów. Polega to na tym, że każda jednostka wchodząca w skład grupy podmiotów spełniających powyższe warunki, to musi złożyć Powiadomienia CbC-P. Termin na złożenie powiadomienia CbC-P to 3 miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego grupy podmiotów (a więc w przypadku, gdy rok grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym będzie to 31.03.2023). Dokument należy przesłać tylko za pośrednictwem drogi elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje.

Jednostka dominująca lub wyznaczona w grupie kapitałowej przy spełnieniu powyższych warunków jest zobowiązania do złożenia Raportu CbC-R. Termin na złożenie niniejszego dokumentu to 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego. Raportowanie CbC-R odbywa się również tylko za pośrednictwem drogi elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje.

Na podatnika, który nie dopełnił obowiązku i nie złożył powiadomienia w wyznaczonym terminie, Szef KAS może nałożyć karę pieniężną nawet do 1 miliona złotych. Sankcjom podlegają:

  • niezłożenie powiadomienia CbC-P,
  • niezłożenie raportu CbC-R,
  • przekazanie niepełnych lub nieprawidłowych danych – dotyczy zarówno CbC-P, jak i CbC-R.

Przeczytaj również inne artykuły z kategorii PODATKI: https://bosetti-blog.pl/category/podatki/

PODOBNE ARTYKUŁY

ZAPISZ SIĘ
DO NEWSLETTERA

SMART MIXER

ENERGY MIXER

AEROMIXER 2018

BOSETTI OPOWIADA O POLSCE

NAJCHĘTNIEJ CZYTANE ARTYKUŁY

Obserwuj profil
Bosetti Global Consulting
na Linkedin